Centraal Weekblad (Utrecht)
E.Th.Thijs

NOGMAALS SUZANNE

19 juli 1969

Bijzonder bedankt voor de reacties die ik ontving naar aanleiding van de „45-toerenpreek" van Herman van Veen: „Suzanne". Voor de duidelijkheid: Het liedje is uit het Engels (L. Cohen) vertaald (R. Crispijn). Herman van Veen is `slechts" de vertolker. De brieven die ik tot nu toe mocht binnenkrijgen spreken duidelijke taal: „Waar ik echter wel kotsmisselijk van word is het feit dat iemand die het geen zak interesseert wie of wat Jezus was (anders zou hij wel beter op de hoogte zijn met de waarheden uit de bijbel), op deze manier over Jezus durft te zingen voor een miljoenenpubliek" ...


,,De tekst is „sick" zacht uitgedrukt, dat eeuwige — en nu wordt een woord gebruikt dat de redactie van C.W. nooit zal afdrukken; het betekent zo'n beetje „slap geklets" — om te zeggen dat Jezus gekomen is om onze zonden te dragen. Laat die enkelen, die zoiets beweren zich toch wakker laten schudden".
Overigens is het laatste citaat niet de mening van de briefschrijver zelf. Hij denkt dat dit de gedachtengang is van zeer velen die „Suzanne" een topper vinden alleen vanwege het ritme en de muziek. De mening van de briefschrijver zelf is;
"de tekst van een liedje zoals Suzanne is voor mij waardevol, omdat in wezen, het evangelie toch voor iedereen tot zegen of tot vloek is!" Met andere woorden: Het liedje zal hoe dan ook effect hebben. Een negatief effect (afwijzen van evangeliewoorden) is ook een effect.
Een andere mening: ,,lk ben het totaal oneens met uw opmerking dat dit liedje een stuk evangelie is. Het evangelie wordt volgens mij nu niet direct per grammofoonplaat verkondigd die voor commerciële doeleinden vervaardigd is. Dat dit plaatje een succes is verbaast mij niets, aangezien wij Nederlanders gek zijn op sentimentele plaatjes en in onze leeftijdsgroep past dit plaatje zich aardig aan". De briefschrijver heeft weinig goede woorden voor dit liedje over!

Belangrijk bij de oordeelvorming is de wijze van benadering! Er zijn reacties die er op wijzen dat het liedje regel voor regel is gevolgd, ledere regel wordt ge-exegetiseerd. (ledere Nederlander is immers theoloog!) Conclusie: het klopt niet met de bijbelgegevens. Oké: Jezus was geen visser en Jezus vertrouwde het water helemaal nie, enz. enz. Niet voor niets schreef ik in het vorige artikeltje over „Suzanne" dat het liedje ,,ergens" „religieus" aandoet! Maar kan het totaal van het liedje toch niet een stuk evangelie bij je oproepen? („Verder is het mij opgevallen dat u blijkbaar één van de gelukkige mensen bent die overal het goede inzien ..; "). , !

Deze reactie is ook binnengekomen
;,,Hetgeen mij zo bijzonder boeit in het liedje van Herman van Veen is de eenvoud, zowel in tekst als melodie. Er ligt voor jezelf bovendien in een stukje „erkenning" of liever „herkenning" van je eigen situatie, je eigen bestaan.
Doordat er in de eerste strofe sprake is van een relatie tussen Suzanne en de anonieme „hij" is 't net of de tijd stilstaat, terwijl alles gewoon doorgaat (schepen). Dit is eigenlijk al een doorbreking van de eigen individualiteit. Omdat ten diepste de mens op zichzelf aangewezen is, voltrekt 'zich hier een symbool van bevrijdend bestaan (Ontsloten is de ring, waarin ik lag besloten)". ; Even verder: „Op een moment dat we elkaar geen liefde meer kunnen geven, komt heel de stad (heel de samenleving) tot leven: Inbreng van de goddelijke vonk. Dit is m.i. een echt bijbelse notie".

(In dit verband wordt verwezen naar een close-up uit de film „Avondmaalsgasten" van Ingmar Bergman).

en Jezus was een visser
die het water zo vertrouwde
dat Hij zomaar over zee liep
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding
waarin niemand kan verdrinken;
Hij zei: als men blijft geloven
kan de zwaarste steen niet zinken
maar de hemel ging pas open
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden
dat weet alleen die visser
aan het Kruis.
En je wilt wel met Hem meegaan
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen
want Hij houdt al jouw gedachten
in Zijn hand.


Even verder: „In de derde strofe' zien wij dat Suzanne al zijn gedachten in haar hand houdt. Het onmogelijke wordt mogelijk. Een soort vooruitgrijpen, zoals Jezus Messias dat deed. Want geloven betekent vooruitgrijpen ..."
Even verder: „Dat dit lied niet aan eenvoud inboet, is het feit dat Jezus een gewone vissersman is. Zo gewoon als vissers zijn, die netten uitgooien en weer binnenhalen.m Dat deze ,,visser" al jaren mijn gedachten definitief in z'n hand houdt, is 't uiteindelijk haalbare. Hij is trouwens de enige die 't echt haalt. Dus staat Hij met brood en wijn voor in".