Amersfoortse Courant

TV-shows cabaret Harlekijn

18 september 1967

UTRECHT — Het cabaret-chantant Harlekijn uit Utrecht krijgt In het seizoen '68-'69 voor de VARA- televisie een serie shows. Laurens van Rooyen en Herman van Veen zijn de twee rond wie de shows worden opgetrokken, zoals destijds rond Rudi Carrell en Tom Manders. De programma's worden opgezet in het genre-Harlekjn, dat men misschien cabaret-chantant kan noemen. Utrechter Laurens van Rooyen: „In elk geval zonder variété-toestanden als dansmeisjes".


Zaterdag 16 september stond Harlekijn voor het eerst voor de Nederlandse t.v. Herman van Veen en Laurens van Rooyen deden toen enkele toppers uit het vorige programma, die dit jaar zijn gehandhaafd. De komende winter zullen zij nog een- of tweemaal voor de t.v.-optreden.
Vorige week kreeg de Utrechtse groep de aanbieding om in het NTS-programma „Monitor" iedere zondag op te treden met een soort herkenningsfilm, waarvan de tekst per week gewijzigd wordt op grond van actuele situaties.
Men heeft echter besloten hierop niet in te gaan, omdat dan bet exclusieve karakter van Harlekijn zou verdwijnen. Van Roeyen: „Het is een zeer interessante aanbieding, maar we willen geen schnabbelaars worden, we hebben alles op de ene kaart van de Harlekijn-formule gezet".