Meppeler Courant

Herman van Veen eindelijk weer eens in Meppel:

de cabaretier/entertainer muzikant clown/dichter/zanger/danser etc.

18 juni 1987


Muzikale begeleiding . Erik van der Wurff-piano en synthesizer Nard Reijnders - saxofoon, klarinet, accordeon Chris Lookers - gitaar Cees van der Laarse-bas


Een aantal citaten uit de pers:

- „Zijn nieuwste show is perfect en overrompelend, zijn liedjes om stil van te worden, zijn muziek in één woord voortreffelijk.'

- „Van Veen heeft dus niet stilgestaan. Wat ook niet zou passen voor een cabaretier die in de Lage Landen schijnbaar op een eenzame hoogte staat. Technisch en muzikaal draait de nieuwste produktie perfect. Van Veen wordt omringd door een stel rasmuzikanten en technici die absoluut niets aan het toeval overlaten. De voorstelling van Van Veen zit vol menselijke en onmenselijke toestanden, het lief en leed dat door middel van zijn indringende teksten naar de toehoorders wordt gebracht."

- „Het geheel zit vol vrolijke uitspraken, hersenkronkelende doordenkers waarje enkele minuten zoet mee bent."

- ..Herman van Veen betreedt de scène als een zwerver die doorheen het leven dwaalt, kinderachtige goocheltrucjes uithaalt, grimmige danspasjes uitvoert en over het podium rolt. Als een rode draad trekt „de dood" door het verhaal, macaber, onberekenbaar en onvermijdelijk. Van Veen wil daarmee uitdrukking geven aan een dagelijks gegeven, waar iedereen mee wordt geconfronteerd."

- „De artiest is weer een speler geworden. een homo ludens die het spel laat primeren op de boodschap."

- ..... hét hoogtepunt van het gedeelte voor de pauze trouwens, waarin een eerste keer het thema van de dood naar voren komt.
Heel even maar, een aperitiefje voor wat nog komen moet. Vermoedehjk zullen velen deze thematiek té nadrukkelijk naar voren zien komen in de voorstelling. Ik ben geen van hen. De dood hoort onlosmakelijk bij het leven en wie vandaag bewust wil leven kan dat alleen doen met een constant doodsbesef."

- ..... en gooide alle remmen los voor een finale die bijwijlen in de buurt kwam van pure slapstick."

- „Van Veen toont zich in deze show opnieuw een all-round entertainer. die voortdurend balanceert tussen het komische en het tragische. Hij speelt voortdurend de zich over alles verwonderende clown, in de goede traditie van Woody Allen, Marx Brothers, Charlie Chaplin en trekt dan ook alle registers open van zijn (toch wel) magistrale talent als zanger, muzikant, dichter én danser, zonder zijn bij momenten sublieme mimiek te vergeten'"- ..Slotsom: (vak)technisch én muzikaal - een energieke Van Veen-show met de vertrouwde ingredienten.

Prijs f 25,=