NEDERLANDS DAGBLAD

Uitgesproken (citaten)

17 dec 2001

Ik heb nog nooit van mijn leven gehakkeld.
Philip Freriks in de NCRV-gids

Geld is beroerder dan drank en drugs. Wie te veel heeft, probeert alles goed te praten, ook vanuit het geloof.
Reind Breman, directeur Breman groep in Genemuiden, in Trouw

Ik was onlangs in Leipzig in een kerk. Toen zei iemand: 'Hé, Herman van Veen kom eens kijken.' Ik zeg: 'Waarom zeg je geen Herr Von tegen me, net als buiten?' Maar dat is het: in de kerk is iedereen gelijk.
Zanger Herman van Veen in de GPD-kranten

Ik heb er alle vertrouwen in dat u bij de verkiezingen van 15 mei 2002 het onderscheid weet te maken tussen een Rick, Roel of Rob en hardwerkende volksvertegenwoordigers die hun werk als Tweede- Kamerlid wel serieus nemen.
Tweede-Kamerlid Ciemens Cornielje (VVD) in Het Onderwijsblad over Rick van der Ploeg, Roel in 't Veld en Rob Oudkerk

Kinderen hebben fantasie genoeg, maar ze laten zich ook gemakkelijk sturen. Als je als gemeente alleen een paar doelen neerzet, gaan ze voetballen. Daar prikkel je de fantasie niet mee.
Jootje Vaas, architectonisch voormgever, in VNC-magazine

Dat feesten ons zo veel kunnen leren, komt misschien doordat ze ons niets willen leren. Je hoeft geen proefwerk Kerst- feestkunde te kunnen maken en geen tien voor Pinksteren te halen.
Onderwijskundige Désanne van Brederode in Bulletin

Mensen die zeggen het e-mail-adres van God te hebben, vertrouw ik niet.
Herman van Veen in de GPD-kranten

In de kleuterklassen wordt nog hard gewerkt, maar als die kinderen tien, elf jaar zijn, is dat voorbij. De jaren daarna wordt er minimaal gepresteerd.
Orthopedagoog prof. L.M. Stevens, over de basisvorming, in HP/De Tijd