Maasroute

In Holland komt een huis, het Colombine-huis

17 sep 20114

In 1977 werd door Herman van Veen en Joost Taverne de Stichting Colombine in het leven geroepen. Een mooie naam met een even zo mooie doelstelling. Ze ondersteunt gezondheids- en milieuprojekten in Europa en de ontwikkelingslanden. Op dit moment is de Stichting druk doende middelen bij elkaar te sprokkelen voor een toevluchtsoord voor kinderen. Een huis dat geborgenheid en warmte moet bieden aan kinderen die dat nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld genezend zijn van jeugdkanker en met hun ouders even op adem moeten komen. Ook moet het huis opvang verschaffen aan geestelijk of lichamelijk afgematte kinderen en aan kinderen die op de vlucht zijn voor honger, politiek geweld of oorlog.Voor dit doel is geld nodig, veel geld en dat wordt door Colombine bij elkaar gebracht. De stichting dankt haar naam aan het woord 'Colombo', hetgeen duif betekent. De duif staat als symbool voor de brenger van vrede en dat is natuurlijk een prima symbool. Maar er is meer waaraan de stichting haar naam dankt. Colombine is in de 'commedia dell'arte' de tegenhanger van 'Harlekijn' en zoals bekend, is dat ook de naam van de firma die de zakelijke kant van Herman van Veen behartigt. De meer ideŽle kant van het werk van Herman van Veen heeft dan ook de naam Colombine gekregen.


Lekker bijkomen


Twee jaar geleden opende de Stichting Colombine in de Rotterdamse Dr. DaniŽl den Hoed Kliniek een nieuwe afdeling met acht bacterie-arme isolatiekamers voor leukemie-patiŽnten. De benodigde twee miljoen gulden werd door de Stichting bij elkaar gebracht. Gesprekken die Herman van Veen voerde met artsen uit dit ziekenhuis brachten hem op het idee om het Colombine-huis te gaan bouwen. Kinderen die na afloop van een behandeling thuis kwamen, vielen tussen wal en schip. De maandenlange periode van ziekenhuisopname, behandelingen en daaruit voortvloeiende angsten hadden zo'n impact op het hele gezinsleven dat ze, eenmaal terug in de thuissituatie, vaak in een diep gat terecht kwamen. Wat zou er mooier zijn voor deze en andere kinderen om de mogelijkheid te kunnen krijgen om even lekker bij te komen in een uitnodigende omgeving? Kinderen kunnen er met hun ouders, broers en zusjes en hun eventuele begeleiders een heerlijke vakantie doorbrengen. Natuurlijk is het hele terrein toegankelijk voor rolstoelgebruikers, er komt een dialyse-ruimte met alle benodigde apparatuur en er komt gekwalificeerd personeel. .


Flevoland


Op 6 april 1992 werd in Flevoland de eerste boom geplant van de actie 'Een boom voor het leven'. Deze boom moet de eerste worden /oor het 'Bos van Morgen', een bos m het kader van een gezamenlijke actie van de Stichting Colombine, ie Voorlichtingsdienst Ontwikkelingssamenwerking en Unicef. Maast dit bos ligt nog een terrein lat van Staatsbosbeheer is. Er staan twee loodsen op die worden gebruikt om er werktuigen als tractoren en machines in te stallen. De elf hectare grond is ter beschikking gesteld aan de Stichting Colombine om er het Colombine-huis op te bouwen. Het is de bedoeling dat er twintig appartementen komen die elk ruimte bieden aan het kind met zijn naasten. Het appartement is helemaal aan de gezondheidstoestand van het kind aangepast. Elk appartement weerspiegelt een bepaalde cultuur. Zo kan er bijvoorbeeld een Chinees, Tibetaans of Mexicaans appartement komen. Dit alles moet uitmonden in een plek waar creativiteit, geborgenheid, wederzijds respect en natuurlijk leven, moeten zorgen voor nieuwe inspiratie en gezondheid. De inrichting van de appartementen en de materialen om de appartementen te kunnen bouwen, zullen uit de eigen culturen afkomstig zijn. Sterker nog, ze zullen daar voor een groot gedeelte zelf worden gebouwd, zodat met recht gestalte gegeven kan worden aan het motto, 'De Wereld Delen'.


De 'Acht van Colombine'


Voor de architectuur wordt gedacht aan de vorm van een acht omdat die als het ware het evenwicht in de aarde symboliseert. De ene kant van de aarde zorgt ervoor dat de andere kant van de aarde er een stukje beter op wordt. In het kader van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is besloten om landelijk actie te gaan voeren voor het Colombine-huis. Er wordt voor zaterdag 26 september een trimloop georganiseerd die door alle medewerkers van de Apothekersereniging gesponsord moet gaan worden. De 'Acht van Colombine', zoals de loop officieel heet, wordt gehouden op het landgoed van Het Land van Ooit in Drunen.
Indien mogelijk zou elke apotheek minimaal twee personen moeten afvaardigen. Er wordt gedacht aan het inzetten van apothekers, assistenten, bevriende artsen, maar ook aan apothekers uit ziekenhuizen, industrie en kandidaatleden. De bedoeling is dat de lopers zich laten sponsoren door hun omgeving, familie, kennissen, patiŽnten en collega's. Natuurlijk komt het geheel ten goede aan de Stichting Colombine, die er het Colombinehuis mee wil financieren. Voor dit huis is een bedrag van 6 miljoen gulden nodig en dit hoopt men in 1996 bij elkaar te hebben.


Land van Ooit


tal van enthousiaste reacties uit het Brabantse. Zo heeft Nutsschool De Driestam uit Eindhoven al een bus met kinderen bij elkaar gesponsord. Zij gaan gewapend met hun sponsorkaarten de twee kilometer lopen langs de mooiste plekjes van het park. Hopelijk doet hun goede voorbeeld volgen! Er valt die dag natuurlijk ook veel te genieten, zo lopen er tal van prominenten mee, zoals Herman van Veen met zijn zoon Valentijn, Fred Oster en Hein Vergeer. Voor ouderen kan gekozen worden uit afstanden die variŽren van 5, 10 en 21 kilometer, de halve marathon dus.


Joost en Jaqueline

Voor Brabant doen Joost en Jacqueline Vincent de coŲrdinatie voor wat betreft de acties en het werk van Colombine. Ze doen dat geheel op vrijwillige basis en kunnen best nog een steuntje in de rug gebruiken, want er moet de komende tijd veel werk verzet worden. "Vooral de maand september is wel heel erg druk", aldus een enthousiaste, maar naarmate het gesprek vordert, een zich toch enigszins zorgen makende Joost Vincent. "De zaak is als volgt", vervolgt hij. "De overhandiging van de bacterie-arme ruimten aan de Dr. DaniŽl den Hoed Kliniek door Herman van Veen maakte op mijn vrouw zo'n indruk dat ze onmiddellijk besloot om wat meer te gaan doen dan de gebruikelijke donatie van wat geld."


Daadwerkelijk


Zijn vrouw vult aan: "We wilden daadwerkelijk iets doen voor Colombine en we besloten ons aan te melden als vrijwilliger om het werk voor de provincie Noord- Brabant te gaan coŲrdineren. Daar werden namelijk mensen voor gezocht omdat de professionele kracht het vele werk niet meer aankon. Op deze manier zijn we erin gerold en zijn tot op heden zeer enthousiast." Gevraagd naar hun "financiŽle status, vertellen ze dat ze daar eigenlijk een deel van hun zorg uit voortvloeit. Ze moeten rondkomen van ťťn inkomen en hebben twee kinderen. Sinds ze begonnen zijn met het vrijwilligerswerk is hun telefoonrekening verdubbeld. Ook de benzinekosten zijn aanzienlijk gestegen. "Sinds kort is er echter een pot waaruit mensen die dat nodig hebben hun onkosten kunnen declareren", aldus een zichtbaar tevreden Joost. Ze zijn ervan overtuigd dat eenieder daarvan naar eer en geweten gebruik zal maken en hopen vooral op deze manier ervan verzekerd te blijven dat de groep vrijwilligers in de toekomst niet uit louter elite zal bestaan. In ieder geval zijn zij zeer enthousiast de campagne voor 'De Acht van Colombine' gestart en hopen op veel deelnemers uit het Brabantse. GeÔnteresseerden om op zaterdag 26 september te sponsoren of om zelf te lopen, kunnen contact opnemen met de KNMP in Den Haag: 06-0223343