Het Binnenhof
H.de J.

"Overblijven"

16 mei 1977
Er zijn in Nederland toch best hele muzikale mensen met oorspronkelijke ideeën en een grote hoeveelheid vakmanschap. Herman van Veen en de zijnen behoren daar ongetwijfeld toe, want zijn laatste dubbel-elpee „Overblijven" staat muzikaal op een uiterst hoog niveau.

Schitterende arrangementen, stuk voor stuk uitstekende medewerkers (Collegium Vocale, Marjanne Kweksilber en niet te vergeten een reeks van meer dan uitstekende muzikanten) gevoegd bij de muzikale kwaliteiten van Herman (prachtige stem en zo) geven de plaat een haast on-Nederlands niveau, waar het de muzikale kwaliteiten betreft.Dat houdt overigens niet in, dat we alle muziek even mooi en even aangenaam te beluisteren vinden, doch wel fascinerend en oorspronkelijk. Bezwaren tegen de dubbel-elpee gelden dan ook vooral het tekstmateriaal. Gewoon eigenlijk omdat we veel teksten niet begrijpen. Er wordt een stuk poëzie gelanceerd en sfeergevoelig materiaal aangedragen, waarmee wij weinig affiniteit hebben. Het is ons allemaal te abstract, te onbegrijpelijk en daarbij kunnen we ons ook niet aan de indruk onttrekken, dat onder het etiket van vermeende gevoeligheid en diepe moeilijke gedachten, een hoop wartaal wordt uitgeslagen.

Ons althans ontgaat vaak ten enemale de diepere betekenis.
Maar dat is wellicht persoonlijk en misschien zijn anderen bij machte, door termen als „impressionistisch" of „surrealistisch" te hanteren, aan te geven, hoe scherp Herman en Rob Chrispijn de zaken wél zien. Nogmaals wij zien dat niet en raken zelfs enigszins geïrriteerd bij bijvoorbeeld werkjes als „Stilleven" of „Dyaethyl".

Maar „Dovemansoren" is bijvoorbeeld best weer prachtig. Ook de inspiratie die onmiskenbaar werd gevonden in volksliedjes, vinden we niet overal een succes. Nogmaals, door het hoge muzikale niveau, heeft de plaat best iets fascinerends, maar ook iets volstrekt absurds, of men moet verheugd zijn met uitspraken als „Wie komt er niet klaar op de deining van een vliekdekschip".

Wij niet, maar wellicht Herman c.s.H. d. J.