Veluws Dagblad

ingezonden brieven naar aanleiding van verslag in krant

16 apr 1996

zie ook


Verslag optreden Van Veen was krant onwaardig

Met grote ergernis heb ik vorige week uw artikel 'Herman van Veen slaat niet aan in Zuid-Afri- ka' gelezen. Ik heb het betreffende festival en de optredens van Herman van Veen daar meegemaakt en van 'niet aanslaan' was geen sprake. Overigens ging Herman van Veen niet naar Zuid-Afrika om 'aan te slaan', maar gewoon als o gast van dit festival. Het treft mij als inconsequent als u in uw artikel het optreden van een aantal Nederlandse dichters 'onverwacht succesvol' noemt als er 300 belangstellenden komen, zonder te vermelden dat bij Herman van Veen (in z'n eentje) in totaal 5000 belangstellenden kwamen en dat de pers unaniem zeer lovend was. Wat mij echter het meest heeft gestoord is dat u op de .voorpagina de kop 'Zuid-Afrika moet Van Veen niet' hebt geplaatst. Een absurde kop voor wie weet dat het plaatsje Oudshoorn zo groot is als Breukelen en Zuid- Afrika 35 miljoen inwoners heeft en zo groot is als West-Europa.
Herman is geboren en getogen in Utrecht en een Utrechtse krant zou met wat meer genegenheid mogen berichten overeen Utrechter die zich internationaal zo heeft geprofileerd.
Overigens was ik beroepshalve' bij een en ander betrokken, ik maakte CD-opnames van dit optreden voor de Zuid-Afrikaanse markt.

Adriaan Verstijnen, Breukelen.


Verslag optreden Van Veen onheus en gefilterd

In uw uitgave van 9 april staat een artikel onder de kop: Afrika moet Van Veen niet, waarop ik graag wil reageren. Naar aanleiding van het optreden van Herman van Veen in Zuid-Afrika laat uw correspondent Runa Hellinga een aantal negatieve feiten de revue passeren. Niet alleen is dit onnadenkend, ik beschouw het als een vorm van slechte journalistiek een gebeurtenis zo gefilterd door te geven.
Als begeleider van Herman van Veen was ik er zelf bij aanwezig. hetgeen niet wegneemt dat ik tot objectiviteit ten aanzien van uitingen van Van Veen zeker in staat ben. Dat een Zuid-Afrikaanse familie tijdens het concert begint te picknicken is een gegèven, geen bewijs van afkeuring. Wie gaat er naar een concert waarvan hij/zij verwacht dat het zo beroerd zal zijn dat je maar wat te snoepen mee neemt? Ooit in Verona naar de opera geweest misschien?

Natuurlijk kennen de mensen de problemen rond de welvaartsstaat Nederland niet goed. en de zinspelingen op Turken, die door aanslagen van Duitsers het land worden uitgejaagd zijn ook niet echt bekend, maar de grap erover werd heel goed begrepen. De laatste sneer dat de vertolking van het lied My Way van Frank Sinatra een parodie was op Lee Towers. aldaar niet beleend, is een journalistieke misser van de eerste orde. Dit lied is uitgevoerd in onder anderen Duitsland, Zwitserland. Oostenrijk, Frankrijk en Amerika. Hangt het succes van het lied dan af van het bestaan van Lee Towers?

Sportiever was Het geweest melding te maken van de uitvoering van Wiegeliedje van de Zuidafrikaanse dichter C. J. Langenhoven in zijn geboortedorp, of de kranten te citeren, die allemaal van lovend tot euforisch waren en de kop 'Veenomenaal' hanteerden. Op mij komt dit overals de zoveelste poging van de Nederlandse pers om uitingen van eigen bodem in het buitenland af te katten door middel van onvolledige berichtgeving.

Erik van der Wurff,
Bilthoven.


Artikel over Van Veen negatief en beledigend

Uw artikel over het optreden van Herman van Veen in Zuid Afrika is verbijsterend beledigend en negatief. De optredens van de heer Van Veen vinden in de hele wereld plaats, zelden kon hij echter op een warmer ontvangst rekenen zoals in Zuid-Afrika. In totaal bezochten ruim 5000 mensen de voorstellingen.
Het artikel is vooringenomen negatief en gaat ui van een domme Zuid-Afrikaanse bevolking: onze.ervaring is geheel anders. Dat uw journalist de titel 'My Way' een persiflage noemt op Lee Towers (de gehele wereldpers herkent het als een persiflage op Frank Sinatra) is veelzeggend. Dat uw journalist zich zelfs niet even bij ons heeft gemeld eveneens. Ik zou met alle plezier de fantastische kritieken hebben getoond in de Zuid-Afrikaanse pers. De belanstelling in Zuid-Afrika zo groot, dat wij inmiddels zijn uitgenodigd in mei 1997 3 weken lang op toernee te komen in Zuid Afrika. Er verschijnen 6 cd's, een bloemlezing van het werk van de heer Van Veen in het Afrikaans boekvorm. PS.: Herman van Veen was ooit bezorger van uw blad. bezorger van uw blad.

Ron van Eeden, Harlekijn Holland BV,
Leersum