Het Vrije Volk
LOUIS DU MOULIN

"Mijn talent stond buiten discussie"16 maart 1983
HILVERSUM — Amerika, maar ook 'n. boek, 'n grote en 'n kleine plaat, 'n toernee en een televisieprogramma. Ziedaar alle aanleiding voor een persconferentie met Herman van Veen, die de afgelopen maanden werd overstelpt met verzoeken om interviews.

"Ik had er een dagtaak aan, kunnen hebben," legde onze enige "Harlekijn" gistermiddag uit aan het begin van zijn confrontatie met een twintigtal journalisten in het Hilversumse NOS-complex. Omdat hij "wel wat beters te doen had" koos hij voor deze oplossing, die bovendien als kapstok diende voor de reportage "Herman en de pers", die de AVRO. zondagavond om 22.30 uur via Nederland l uitzendt.Zoals wellicht bekend heeft Herman van Veen al jarenlang een haat-liefdeverhouding met yooral het schrijvende deel va.n ons media-bestand. De veelzijdige Utrechter, zojuist 38 jaar geworden, voelt zich vaak een speelbal, die tussen uitersten ("De grond ingeboord of de hemel ingepre- zen") heen en weer wordt geslingerd.

Het ontbreken van een middenweg in de benadering ondervond Herman van Veen naar zijn zeggen het meest recent bij zijn Amerikaanse avontuur op Broadway, in december jongstleden.
Bij zijn terugkeer merkte hij dat de Nederlandse pers fors in negatieve zin had uitgehaald over zijn theaterdebuut in New York. "Ik wist niet dat ik zo belangrijk was," blikte Herman van Veen nog eens terug op die overvloedige aandacht. Het beeld dat het publiek in eigen land kreeg voorgeschoteld was volgens Van Veen vertekend, om niet te zeggen geheel onjuist. Om die reden wilde de ondernemende theaterman graag nog eens terugkomen op "Amerika" en daarbij alle misverstanden uit de wereld helpen.

Om te beginnen, stelde Herman van Veen. is zijn veroveringspoging niet mislukt. "Ik heb vijftig kritieken gehad, heb vijftig kritieken gehad, vijftig. Waarvan acht vernieti- gend, maar het merendeel was prachtig. Mijn bloedpech is het geweest dat de hele grote kranten, zoals de New York Times en de Daily News, enorm slecht over me geschreven hebben. En juist die zijn hier in Nederland aangehaald. moeite mee heeft gehad is een bepaalde onduidelijkheid. Bijvoorbeeld: men. kon aan mijn show niet afzien wat die heeft gekost. Dat is men niet gewend. De prijs die men voor een kaartje uitgeeft moet op het podium zichtbaar zijn. Wanneer ze dan alleen mij zien staan in m'n T-shirt ontstaat er verwarring.

Herman van Veen zegt ook:
Ik had m'n kop niet mee. Geen haar en verkeerde handen." En: "Ik heb me niet ingehouden. Ik ben bijvoorbeeld teruggekomen op dat vernietigende stuk in de New York Times. Dat kun je niet maken, waarschuwde iedereen me. Ik heb-het toch gedaan."
Ook wanneer Herman van Veen in het najaar naar de VS terugkeert zal hij zijn programma niet geheel aan de gangbare Amerikaanse normen aanpassen. "Een show op deze basis zal ik nooit meer doen. Als ik op Broadway terugkeer zal ik er iets voor gaan schrijven. Ik denk aan een verhalende affaire."

Aanbiedingen heeft de Nederlander sinds zijn voortijdig afgebroken serie in het Ambassador Theatre met "Al of him" voldoende gekregen. Onder meer een kabeltelevisiestation in combinatie met een serie voorstellingen in het grotere Ed Sullivan Theatre. "Daar ben ik niet op ingegaan, omdat na enig onderzoek bleek dat het daar allemaal wel erg commercieel aan toeging. Om de paar minuten reclame door je programma heen. Dat wilde ik niet."
Wel heeft Herman van Veen een platcncontract getekend, zodat zijn "Herman van Veen on Broadway" ook in de Verenigde Staten en Canada in de winkel te koop is.

En deze zomer zal hij naar New York terugkeren voor twee concerten.
Herman van Veen blijft Amerika in zijn achterhoofd houden omdat hij "enorm gefascineerd is geraakt door de enorme positieve energie die hij er heeft aangetroffen" en omdat hij zich wereldburger voelt".

"Dit is de wereld van 1983. Die .bestaat voor mij niet alleen uit Amsterdam. Dat is net zo goed New York en Tokio." aldus Van Veen die verwacht van de belangrijkste critici een eerlijke tweede kans te krijgen met een nieuw Broadwayprogramma.

Herman van Veen die ter gelegenheid van de bijeenkomst een speciale Wcstbroekse Courant (in Westbroek zetelt het Harlekijn-hootdkwartier) had uitgegeven, heeft verder thea- tcrplannen voor Frankrijk ("Of dat in het Frans zal zijn weet ik nog niet"), Duitsland en Japan.
Tot eind mei toert hij met zijn jongste "Carréshow" 'ter nog langs een hele reeks Nederlandse theaters 30 en 31 maart en l april doet hij de Rotterdamse Doelen aan.
Zijn idee voor de verfilming van "Schakels" van Heijermans heeft hij voorlopig in de ijskast moeten stoppen omdat de subsidie-aanvraag is geweigerd.
"Men vond de problematiek niet van deze tijd en het geld om de film zelf te financieren heb ik niet meer. In "Uit elkaar" heb ik destijds 1,4 miljoen gulden geïnvesteerd en daar maar een klein gedeelte van terugverdiend. Als kleine firma is zoiets nu niet meer mogelijk. Geloof me, ik ben echt de armste artiest van Nederland.

Meer over Herman van Vecns Amerikaans avontuur is te lezen in "Een vlucht vooruit", een subjectief relaas, dat de showman samen schreef met de journalist Jacques d'Ancona. Zijn elpee "Herman van Veen on Broadway" is vanaf heden, net als de nieuwe single, "de bom valt nooit", ook in Nederland te koop.