Studio Den Haag
Marcel Proust

Vragenlijst

16 maart 1969

De vragenlijst van Marcel Proust werd deze week beantwoord door cabaretier Herman van Veen (23), wiens naam in de pers gewoonlijk voorafgegaan wordt door de adjectieven „de veelbelovende" of „het wonderkind", maar die de zaken zelf voorlopig wel kritisch wil blijven bekijken.


1 Wat is voor u het toppunt van ellende ?
Nieronderzoek.

2 Waar zou u graag willen leven ?
In kleine bij grote plaats.

3 Wat is uw ideaal van aards geluk ?
Opgaan.

4 Voor welke fouten voelt u het meest-?
Pientere.

5 Wie zijn uw favoriete romanfiguren ?
Woodhouse, Roald Dahl.

6 Wie is uw favoriete historische persoonlijkheid ?
Asterix.

7 Wie zijn uw favoriete heldinnen in de literatuur ?
Isabelle Montigny.

8 Wie zijn uw favoriete heldinnen ?
Marijke en Babette.

9 Wie is uw favoriete schilder ?
Modigllani e.v.a.

10 Wie is uw favoriete komponist ?
Mendelssohn, Schubert, Mozart.

11 Welke eigenschappen waardeert u het meest in de man ?
De gevoelige.

12 Welke eigenschappen waardeert u het meest in de vrouw ?
Individualiteit.

13 Wat is uw favoriete deugd ?
Geen idee.

14 Wat is uw favoriete bezigheid ?
Op de piano klooien.

15 Wie zou u graag geweest zijn ?
Fuico de minstreel.

16 Wat is uw voornaamste karaktertrek ?
Wil, dacht ik.

17 Wat waardeert u het meest in uw vriendin ?
Hoezo?

18 Wat is uw grootste fout ?
Opstaan als de rest nog eet.

19 Wat is uw droom van geluk ?
Dat die droom, droom blijft.

20 Wat zou uw grootste ongeluk zijn ?
Doof worden.

21 Wat zou u willen zijn ?
't Gaat fijn zo.

22 Wat is uw favoriete kleur ?
Blauw.

23 Wat is uw favoriete bloem ?
Vele.

24 Wat is uw favoriete vogel ?
Donald Duck.

25 Wie zijn uw favoriete prozaschrijvers ?
De Maupassant, Carmiggelt.

26 Wie zijn uw favoriete dichters ?
Villon, Claus, P. Paaltjens, Prévert.

27 Wie zijn uw helden in het werkelijke leven ?
Johan Cruyff.

28 Wie zijn uw heldinnen in de geschiedenis ?
Mirikawa Ende + haar zusje.

29 wat zijn uw favoriete namen ?
Jan.

30 Waar hebt u de meeste hekel aan ?
Zijkers.

31 Welke historische figuur verafschuwt u het meest ?
Hitler.

32 Welke militaire gebeurtenis bewondert u het meest ?
Geen enkele.

33 Welke hervorming bewondert u het meest ?
Zie Remco Campert.

34 Welke natuurlijke gave zou u graag bezitten ?
Drie-banden virtuositeit.

35 ^:, Hoe zou u willen sterven ?
In de zon.

36 Wat is uw huidige geestesgesteldheid ?
Tsja...

37 • Wat is uw devies ?
Kijk uit, goed voor u!