Dagblad van het Noorden
Joep van Ruiten

Wilmink lachte en zijn ogen twinkelden

15 okt 2004

De in 2003 overleden Willem Wilmink (En- schede, 1936) beleeft dit jaar een wederopstanding met een reeks uitgaven en events. Zo vertoonde de NPS kort geleden de documentaire Dichter in de Javastraat en is sinds vorige maand in het Letterkundig Museum in Den Haag een tentoonstelling over zijn leven en werk te zien.


Ter gelegenheid van die tentoonstelling is het schrijversprentenboek Ik droomde dat ik wakker was verschenen, een verzameling stukken over Wilmink geschreven door onder anderen Herman Finkers, Frits Barend, Herman van Veen en Joost Prinsen. Naast deze bekende Nederlanders leveren ook deskundigen als Remco Ekkers, Frank Verhallen, Vic van de Reijt en Imme Dros bijdragen.

Vervolgens heeft uitgeverij Bert Bakker, vooruitlopend op het in november te verschijnen verzamelde werk, Waar komt dat kind vandaan? in de winkel gebracht. Dit laatste boekje bevat een gelijknamige dichtbundel uit 2001 met gedichten over de jeugd van Wilmink én de autobiografische verhalenbundel Het verkeerde pannetje uit 1984 waarin eveneens veel aandacht uitgaat naar de jonge jaren.

Hoewel wel degelijk goed voor een aantal ontroerende momenten is Waar komt dat kind vandaan? geen onmisbare uitgave. De gedichten lijken op de eerste plaats geschreven om uiting te geven aan privé-herinneringen. Ze missen te vaak de zeggingskracht waar de poëzie van Wilmink bekend om staat. Dat geldt eigenlijk ook voor de verhalen: er is niks op tegen, maar er is ook niks op voor.
Veel interessanter is Ik droomde dat ik wakker was. Deed het vorige schrijversprentenboek - over Gerrit Komrij - nog sterk denken aan een verkapte biografie, hier is sprake van een benadering waarmee recht wordt gedaan aan de veelzijdigheid van het onderwerp. Het dichterschap, de verdiensten als ontsluiter van literair erfgoed, zijn werk voor televisie, voor de kinderliteratuur en de kleinkunst - in deze fraai verzorgde uitgave komt het allemaal aan bod.

Naast ruim aandacht voor de ambachtelijke kant van Wilmink is er ook veel ruimte voor zijn persoonlijke kant. (Eigenlijk blijft alleen zijn verhouding tot Harry Bannink te veel onderbelicht) Eén van de hoogtepunten is een verhaal van Peter van Gestel waarin de grote liedjesdichter in Amsterdam met een defect toilet en een blaffende buurhond worstelt, 'Honden', zei Willem. 'Ja, als ik over ze schrijf vind ik ze wel aardig.' 'Ga zitten Willem', zei ik, 'ik heb van alles te vragen. Als je me nuttige informatie geeft, krijg je een boekenbon'. Hij lachte en zijn ogen twinkelden, zijn snor zag er meteen minder droevig uit. 'Echt?', zei hij. 'Van honderd gulden.' 'Jee', zei Willem.WILMINK 'Willem Wilmink. Ik droomde dat ik wakker was. Schrijversprentenboek 52', Harry Bekkering e.a. (red.). Uitgeverij Bert Bakker, 160 blz, €19,95. 'Waar komt dat kind vandaan?', Willem Wilmink. Uitgeverij Bert Bakker, 168 blz, €10.Joep van Ruiten