Nieuw Kamper Dagblad

Herman van Veen maakt de Kamerrevue "speelklaar"

15 september 1977
KAMPEN - De hele week is het toneel van De Stadsgehoorzaal al het rijk van Harlekijn annex Herman van Veen en zijn mensen die zaterdag het Kamper Theaterseizoen openen met de Kamerrevue. Een productie van Stichting Harlekijn Toneel, geschreven en geregisseerd door Herman van Veen.
Het is het derde toneelstuk van deze 'cabaretier' die al zoveel jaren het Nederlandse publiek weet te boeien. Aanvankelijk gestart als louter cabaretier legt Herman van Veen zich de laatste jaren steeds meer toe op het schuiven van 'toneelstukken' en maakt hij daarnaast grote kinderproducties die in West-Duitsland, Zwitserland en Oosterijk op het scherm komen.
Het feit dat de ploeg van Van Veen al een week in Kampen is neergestreken is een vrij unieke gebeurtenis. Voor de Kamerrevue is de voorstelling in Kampen de eerste. Herman van Veen wil het bewust geen première of try-out noemen. Zelf zegt hij: 'Wij beginnen gewoon en dat is nu eenmaal in Kampen'.
Het unieke is echter wel dat stadsgehoorzaal-directeur Hans Smit een zodanige afspraak heeft weten te maken dat de medewerkers aan de Kamerrevue een week lang gratis in de Stadsgehoorzaal kunnen repeteren en waar tegenover is gesteld dat het Kamper theater de voorstelling niet heeft hoeven kopen. Een transactie met gesloten beurzen.Terecht ziet Smit het als een compliment voor heel Kampen dat De Stadsgehoorzaal uitverkoren is door Herman van Veen. Daarentegen heeft Herman van Veen ook een heel uitgesproken mening over het Kamper theater: 'Een tof theater, in tegenstelling tot de vele managers-theaters die ik in Nederland ken'.

Het hele experiment heeft daarnaast het voordeel dat de technische staf van De Stadsgehoorzaal de kans krijgt weer een beetje ingespeeld te raken. 'De zomermaanden zijn deze mensen bij wijze van spreken bouwvakker, het moeten nu weer theatermensen worden. Als ze dan de kans krijgen een week op deze manier warm te lopen is dat fantastisch' aldus Hans Smit.


Weggeweest


De Kamerrevue is het enige dat Herman van Veen dit seizoen in Nederland doet. Twee jaar is hij helemaal weggeweest, gewerkt aan een productie voor de Beierse televisie. Een productie voor kinderen die de titel meekreeg 'De woordelijke avonturen van Herman van Veen'. Een productie ook die in Nederland practisch onuitvoerbaar is. In tegenstelling tot Nederland kent Duitsland al een hele grote kinderprogrammafdeling die zoiets mogelijk maken.


Kamerrevue


De Kamerrevue is één volgens Herman van Veen nauwelijks te beschrijven toneelstuk. Je moet het gewoon zien. Waarom de titel Kamerrevue? Herman van Veen kan niet anders antwoorden met de woorden: 'het is een kamerre- vue'.

'In de klassieke muziek kennen we de kameropera als een intiemere vorm van opera, uitgevoerd door een klein gezelschap. In het theater kennen we de revue als een theatervorm, die beoogt een groot publiek te vermaken door het vertonen van een reeks spectaculaire, modieuze, licht-erotische sketches en een aantal zang- en dansnummers; dit alles uitgevoerd dooreen groot aantal medewerkers'.
'De Kamerrevue is een combinatie van deze vormen. Wat het muzikale gedeelte betreft ligt het accent op voornamelijk hedendaagse muziek. Wat het revue-element betreft heeft deze productie dezelfde structuur, meer inhoudelijk gericht, minder uiterlijk vertoon en uitgevoerd door een klein ensemble'.


Thema's


Er zijn daarbij een aantal thema's die Herman van Veen in de Kamerrevue naar voren brengt. Hij noemt daarvan de machtsmisbruik, het opkweken van angsten, het opkloppen van frustraties en wat hij noemt de papieren neutronenbom. 'De Kamerrevue behartigt zaken die ons bezig houden', laat hij er nog op volgen.

Het tweede toneelstuk van de 'cabaretier' - Jukebox 2008 - dat aan de Kamerrevue voorafging, heeft wisselende kritieken gehad. Voor sommige mensen was het te shockerend. 'Bij de Kamerrevue zullen de mensen kunnen lachen en af en toe met open mond luisteren', zegt Van Veen. Overigens is hij niet de man die op het publiek wil spelen, of beter gezegd wil schrijven. 'Als je een scheet laat die verkeerd valt, lig je eruit. Je bent zo vergeten en zo weer de man'.


Stichting


De Stichting Harlekijn Toneel is een collectief. 'Het is een zakelijke bescherming tegen ons zelf, dat het dressoir toch thuis blijft staan als er iets mis gaat', zegt Herman. Het is wel een vrij unieke vorm. De medewerkers zien pas geld als de eerste gulden binnenkomt. En kunnen volledig meebeslissen over de gang van zaken.


Open Huis


Omdat zaterdag ook Open Huis is in de Stadsgehoorzaal bestaat voor bezoekers de gelegenheid een kijkje te nemen, vanaf het balkon, bij de repetities voor De Kamerrevue. Een kans om Herman van Veen als regisseur aan het werk te zien, nadat hij al een week Kamper met de Kampenaren is geweest.