ZWOLSE COURANT

Willem Wilmink krijgt derde Johnny van Doornprijs

15 jan 1997

ARNHEM (GPD) - Dichter, tekst- en liedjesschrijver Willem Wilmink krijgt de derde Johnny van Doornprijs. Wilmink krijgt de Arnhemse literaire prijs uitgereikt tijdens het literair festival De Wintertuin, dat van 21 februari tot en met 1 maart wordt gehouden in Arnhem en Nijmegen.


De Johnny van Doornprijs, genoemd naar de begin jaren negentig overleden Arnhemse schrijver/dichter, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een prozaschrijver of dichter die door middel van zijn optreden een extra dimensie toevoegt aan zijn of haar literaire werk. De eerste prijs ging naar Simon Vinkenoog, Carla Boogaards kreeg de prijs twee jaar geleden uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.500 gulden verbonden, dat wordt betaald door de Stichting Arnhem Promotion, de organisatie die zich bezighoudt met de promotie van de stad Arnhem.

De jury van de Johnny van Doornprijs (oud-schouwburg- directeur Rik van Hulst, criticus Ton Verbeeten en neerlandicus Harry Bekkering) kent Wilmink de prijs toe 'omdat hij, de dichter, zich in de zin van het woord troubadour, een zanger toont.' Met de prijs wil de jury de 'Arnhemse bard Johnny van Doom gedenken en de Twentse bard Wilmink eren', zo schrijft ze in haar juryrapport. Wilmink heeft laten weten bijzonder verguld te zijn met de toekenning van de prijs.

Cabaret

De onlangs zestig jaar geworden Wilmink werd in de jaren zeventig vooral bekend als lid van het zogenaamde Schrijverscollectief, waarin hij samenwerkte met ondér andere Fetze Pijlman. Zij leverden onder andere teksten voor een aantal Vara-programma's als 'De stratenmaker op zee show'. Wilmink schreef daarnaast zelf een aantal dichtbundels en kinderboeken en stelde bloemlezingen met werk van andere dichters samen. Ook leverde hij teksten voor de cabaretgroep Don Quishocking en cabaretiers als Adèle Bloemendaal en Herman van Veen. Vorig jaar vertaalde hij liedteksten van de 'Carmina Burana', naar hedendaags Nederlands.

Willem Wilmink ontving al eerder diverse prijzen. Hij kreeg onder andere Zilveren en Gouden Griffels, de Louis Davidsprijs, de Theo Thijssen- prijs en de Hendrik de Vriesprijs. In 1988 promoveerde Wilmink op een proefschrift over gedichten van laatstgenoemde dichter. De laatste jaren reist hij met eigen liedjesprogramma's door het land. In 1991 keerde hij. na jaren in Amsterdam te hebben gewoond en gewerkt, terug naar zijn geboorteplaats Almelo. In oktober van het vorig jaar verscheen een bloemlezing uit het werk van Wilmink onder de titel 'Ik had als kind een huis en haard'.

Gevoelssocialisme

Willem Wilmink heeft pas laat erkenning gekregen voer zijn literaire werk. M:;n positie is wel vergelijkbaar met die var. Bomans en Annie 1!G Schmidt, die toch ook pas heel laat echt erkenning hebben gekregen'. zei hij onlangs Als je kinderboeken schrijft gaan mensen je ook als zodanig beschouwen. Maar ik heb met alleen voor kinderen geschreven. Bovendien, dingen die ik voor kinderen schrijf, zijn met alleen voor kinderen. Die zijn. voor iedereen. Het opleidingsniveau, dat je moet hebben om de dingen te kunnen begrijpen die ik schrijf, is heel laag. Drie jaar basisschool. Dat heb ik expres gedaan omdat ik zelf op zo'n school met allemaal arbeiderskinderen zat. Die moeten toch kunnen begrijpen wat ik schrijf.'

De jury van de Johnny van Doornprijs prijst Wilmink voor zijn gebruik van metrum en rijm in zijn gedichten en zijn voorbeeldige vorm- en taalbeheersing, waarin 'een deel van t de kracht van zijn gedichten zit. Het andere deel ligt in het onbesmuikte engagement van de dichter. Hij weet zich verbonden met het kind, met het volk. Wilmink is een moralist, maar wel een van het nostalgische soort, een socialist een ouderwets SDAP'er die niet het partijprogramma uitdraagt, maar het gevoel voor de misdeelden, voor de gewone armen. En bij dit gevoelssocialisme past het grote mededogen dat uit zijn gedichten spreekt. De gedichten en liederen van Willem Wilmink bieden altijd troost.'

De Johnny van Doornprijs wordt' Wilmink uitgereikt op vrijdag 28 februari, op een speciale avond tijdens het literatuurfestival onder de titel 'Avond van de gesproken letteren'. Wilmink speelt dan ook delen uit zijn laatste theater programma.