TV Magazine

Herman van Veen in de VN

14 sep 1990

Meer dan 30 staatshoofden hebben toegezegd op 29 en 30 september bijeen te komen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om maatregelen te bespreken tegen de nog steeds schrijnende kindersterfte op de wereld. Op de tweede dag zal Herman van Veen voor het gehoor het lied 'Genoeg" zingen. Het lied werd geschreven voor het tv-programma 'Steen voor steen', dat Herman van Veen maakte voor Foster Parents Plan en dat op 27 september door de VARA wordt uitgezonden.


Fragmenten uit dat programma worden bij het optreden in New York geprojecteerd. Minstens zo belangrijk vindt Van Veen de realisering van een ander plan: 'Zoals je overal op de wereld een graf voor de onbekende soldaat kunt aantreffen, zo wil ik overal het graf voor het onbekende kind oprichten, in de vorm van een boom.
Ik heb een brief aan minister Pronk geschreven en hij heeft het idee overgenomen.' De eerste boom wordt tijdens die vergadering van wereldleiders geplaatst in New York, naast het gebouw van de VN. Daarna moeten ook in andere landen zulke bomen worden geplant. "Mijn naam is in dat verband niet zo belangrijk meer, maar je kunt wl zeggen dat het dus een Nederlands initiatief is. Dat vind ik hartstikke mooi.'