Leidse Courant
Ton Oliemuller

In het Land van Ooit duurt strijd tussen goed en kwaad voort

14 juni 1990

Het Land Van Ooit, folkloristisch theater van Compagnie van Ooit, regie Oncko Grader, VARA-tv, Ned. 1 om 18.40 uur, donderdag.

HILVERSUM - Op zes donderdagavonden, te beginnen vanavond, geeft VARA-tv direct verslag van het ontstaan van het 'Land van Ooit' en de troebelen die er heersen. Het gaat om op zichzelf staande verhalen, met als rode draad en thema de strijd tussen goed en kwaad. Het is geschreven voor alle leeftijden. Pakken de kijkers dit op, dan staan er nog 24 afleveringen te wachten.


Het 'Land Van Ooit', gelegen in Drunen (NB) nabij Waalwijk, bestaat sinds vorig jaar als een theatertuin, waar dagrecreanten continu allerhande toneel kunnen bekijken in twaalf theaters met benamingen als Baldakijn, Open doekje, Rode Oortjes en Manegetheater, in welk laatste hippisch verblijf er behendig wordt geacteerd vanaf paarden. Van Pasen tot voorbij de herfstvakantie vinden er tientallen acteurs emplooi in de regie van Oncko Grader en naar ideeŽn en teksten van Mare Taminiau en Monique Strijbosch.

Herman van Veen werd aangetrokken als adviseur en werd te dien einde voor het leven benoemd tot baron van het "Land van Ooit". Deze op zijn, beurt sloeg met een ridderslag Juffrouw Stemband (Annemiek Hoogendijk) tot kasteelvrouwe, zodat in beider naam een artistiek hoogwaardig toneelprodukt kan worden geleverd.


Ontstaan


Het 'Land Van Ooit' ontstond uit een gat. Op het 25 ha. omvattende landgoed van de adellijke familie d'Oultremont spleet niet lang geleden de aarde met geweld open. Tot 17 meter hoog rees tot veler ver-bazing uit de grond de steven van een schip op. Wetenschappers stelden na zorgvuldig onderzoek vast, dat dit schip geen ander kon zijn dan de bark, die in 1863 in Nieuw- Zeeland wegdook in het havenslib en door het binnenste van de aarde heen zijn weg vond naar Drunen. Men mag dit om meer reden een historische plaats noemen. Uit de Vlaamse familie d'Oultremont stamde in de vorige eeuw ene HenriŽtte, die de gade werd van koning Willem I. HenriŽtte stond bekend als een vrouw die met verheffing van stem wist te spreken en daarom bij het volk de naam kreeg van 'Jetje Dondermond'. In haar nog steeds bestaande eigen kasteeltje op dit landgoed kan de bezoeker zijn maaltijd uitgeserveerd krijgen.

Om het ontstane gat heen werd op de weilanden en vennen een historische burcht gebouwd, waarbinnen kinderen in een enclave hun eigen hun eigen vrije wereld beleven vol speeltuig en theatervertier. Het land kent eigen wetten en voorschriften, een eigen volkslied, een eigen munteenheid, nu op voorspraak van Herman van Veen ook een eigen tv- programma en een eigen Gouverneur, die elke bezoeker met hoofse handgebaren welkom heet.


Troebelen


Geen land zonder troebelen en onrust en daarover handelen alle toneelstukken, die de hele dag door in deze theatertuin en nu dus ook op VARA-tv worden opgevoerd, begeleid door muziek op de oude instrumenten van het Baroccoco-ensemble. De vroegere bewoners van het landgoed Graaf Wildebras en Gravin Rondalia roddelen en chicaneren bij het leven en brengen de menselijke geest in het ongerede. Zij worden betoverd en moeten hun verdere bestaan dolend slijten als zwart nekzwanen, waarvan er inderdaad twee in de vennen dobberen. Op bekijks van kinderen blijken zij niet gesteld. Dan duiken zij weg in de oeverbegroeiÔng.
Het ridderpaard Kos-met-de-Snor en ridder Graniet-sterker-dan-ik-kan-niet stellen voortdurend orde op zaken in de strijd tussen de oerkracht van het kwaad en het eeuwige beginsel van de liefde. Edele vrouwen staan daarbij de Gouverneur ten dienste, niet terugdeinsend voor de grimmigheid van het kwaad. Ooit zal het goede zegevieren.

Directeur/stichter/motor van al deze bedrijvigheid Mare Taminiau, met voorheen directiefuncties in de Efteling, de Autotron en VVV Tilburg: "Karakterologisch ziet men in de toneelfiguren een treffende doorsnee van het gemiddelde van de bevolking, maar elke gelijkenis moet aan een misverstand worden toegeschreven".Ton Oliemuller