Privé
Matthieu van Winsen

Herman van Veen verloor tonnen aan zijn musical14 maart 1981
HERMAN VAN VEEN's 'milieu-musical' ONDER WATER is een financieel debacle geworden. Volgens ingewijden moet de cabaretier aan dit ambitieuze project met zevenentwintig medewerkers inmiddels een halfmiljoen gulden hebben verloren, omdat het grote publiek in de schouwburgen en congreszalen waar hij optrad, verstek heeft laten gaan.
En Onder Water zou misschien wel tot een strop van een miljoen gulden zijn opgelopen als Van Veen niet ijlings zijn plannen drastisch had gewijzigd.Na negentig, merendeels verliesgevende voorstellingen vroegen velen in de theaterwereld zich trouwens toch al af of HERMAN VAN VEEN er financieel nog boven op zou komen. Men vond het erg tragisch dat iemand door één misgreep alles dreigde te verliezen wat hij in de voorafgaande tien jaar had opgebouwd.

De ramp tekende zich al direct na de première af, toen de enorme zaal van het Haagse CONGRESGEBOUW akelig leeg bleef bij de voorstellingen en er zelfs een matinee moest worden afgelast. De kritieken lieten over het algemeen ook weinig heel van deze voor het hele gezin bedoelde musical die op nogal naïeve wijze voornamelijk de thema's van de overbevissing en vervuiling der oceanen in beeld brengt.

Zo hoopt Herman van Veen zichzelf en Harlekijn weer uit de rode cijfers te halen.
Tegen beter weten in hoopte Herman van Veen dat het publiek alsnog in groten getale naar de schouwburgen zou komen, maar toen de tournee ook elders in Nederland vaak gapende rijen lege stoelen opleverde, besloot Van Veen na drie maanden deze strijd maar te staken. In allerijl stelde hij een nieuwe programma samen, waarin hij uitsluitend met pianist ERIK VAN DER WURFF en de bij hem teruggekeerde gitarist HARRY SACKSIONI op de Bühne verscheen. Hij had geld nodig. MlCHEL LAFAILLE van Van Veens organisatie HARLEKIJN HOLLAND en ook producent van ONDER WATER, legt uit:
'Dit soloprogramma moet het verlies van Onder Water weer goed maken. We hebben ons toch vergist in de formule van de musical. Het idee was om een programma te brengen dat zowel voor kinderen als voor volwassenen geschikt is, een 'alle leeftijden-voorstelling'. Het sloeg niet aan. Nu hebben we Onder Water alleen gehandhaafd voor een aantal matmee-voorstellingen.'


Vertild


Zo is Herman van Veen begonnen met puin ruimen. De musical stoppen en alle besproken zalen afzeggen, kon eenvoudigweg niet, omdat hij dan met een nog groter verlies zou komen te zitten: voor de gehuurde zalen zou namelijk alsnog een bedrag in rekening zijn gebracht. Nu kan hij dit ondervangen door toch met een programma te komen, waarin het publiek de Herman van Veen ziet die het kent, een showtje dat bovendien vergeleken met Ónder Water weinig kost. De avondvoorstellingen van deze show lopen volgens Harlekijn goed. De kostbare musical Onder Water blijft echter ook in de matinee-bespeling verlies opleveren, enkele uitzonderingen daargelaten, zo bleek PRIVÉ na een peiling bij een aantal theaters.

Misschien spelen de hoge toegangsprijzen hierbij een rol. Kinderplaatsen kosten ƒ 10, —, maar volwassenen moeten f 27,50 tot ƒ 30, — per persoon bij de kassa neertellen voor een entreekaartje. Al met al blijkt dat Herman van Veen zich enorm heeft vertild aan dit project, waarin ook zijn organisatie Harlekijn Holland werd meegesleept.

Het Harlekijn Cultuurschrift werd onlangs opgeheven. Officieel werd als reden opgegeven dat als gevolg van de economische recessie en het teruglopen van het aantal advertenties de exploitatie niet langer lonend was. Men noemde tevens in dit verband het om 'principiële redenen' afwijzen van sigarettenadvertenties.
Het Harlekijn Cultuurschrift is nu omgezet in een vier maal per jaar te verschijnen bulletin Harlekijn Nieuws.
Insiders noemen het opvallend dat het sneuvelen van Van Veens Cultuurschrift juist samenvalt met het stranden van zijn 'milieu-musical' en zij vragen zich af of het wél aanvaarden van sigarettenreclame daarbij nog werkelijk enige rol had kunnen spelen.


'Op zeker"


Herman van Veen heeft een bittere pil moeten slikken. Na reeksen van successen in binnen- en buitenland immers werd hij nu door het publiek in de steek gelaten. Ook nu weer blijkt dat het publiek geamuseerd wil worden en niet met een belerend vingertje onderwezen wenst te worden tijdens een avondje uit. Het publiek bepaalt toch het succes...

Nu hij op 'zeker' gaat met liedjes en conférences in een losse, deels geïmproviseerde show, en zich gesteund weet door artiesten van naam als Harry Sacksioni en Erik van der Wurff, komt zim publiek weer naar de theaters. Maar er moet heel wat geld worden verdiend om de verliezen van Onder Water weg te werken... Van Veen heeft zijn seizoen verlengd met twee maanden tot en met mei, waarna hij voor de KRO-televisie vier programma's gaat maken. Meteen daarna verdwijnt hij naar onze oosterburen, waar hij altijd erg veel succes had. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaat hij vier maanden toeren met zijn huidige soloprogramma.

Tegen de tijd dat hij weer naar ons land komt, is het programma zodanig veranderd, dat hij daarmee de theaters hier nog eens kan opzoeken.Matthieu van Winsen