Nieuwe Apeldoornse Krant
Jan van der Kleij

Morgen eindelijk weer in Orpheus:

Herman van Veen en ziin "anti-consumptieshow"

13 december 1973

Het gebeurde dit jaar in Carré te Amsterdam. Herman van Veen staat zijn show op te voeren en blijft enige aandacht wijden aan een gescheurd hand.
Na enige tijd roept een vrouw uit het publiek: '...Hé Joh, ik ben hier niet gekomen voor dat ge leuter over dat velletje, maar voor „Suzanne". „Rozcngeur Maneschijn", „Jakob Olle". "Cirkels". „Hee, kleine meid op je kinderfiets". Herman: ..Pardon, ik kan u niet zien. Kan het zaallicht ook even aan? Ik kijk de mensen graag recht in de ogen".
Zaallicht aan.
Herman: ..Wil die mevrouw van daarnet misschien zo vriendelijk zijn om even op te gaan staan en nog eens te vertellen, wat ze op d'r hart had? Dan weet ik tenminste tegen wie ik het heb". Vrouw staat op en zegt: "Wij willen jouw velletje niet. Wij willen „Suzanne" horen. Wij zijn hier gekomen voor "Suzanne".Herman: „Mevrouw, mevrouw. Heeft u wel eens gehoord van een automaat?"
Mevrouw: „Jawel".
Herman: „Als je daar nou in het ene gleufje een kwartje in stopt, dan kun je er een bal gehakt uit halen. Gooi je je kwartje in het andere gleufje. dan kun je een nasi-bal pakken. Gooi je je kwartje in weer een ander gleufje. dan krijg je misschien een kroket. Maar ik ben geen automaat. Als je in mij een kwartje stopt, hoeft er echt geen „Suzanne" uit te komen. Of „Rozengeur maneschijn". Of "Cirkels". Ik maak geen consumptieshow. zoals de andere artiesten, van wie je op een gegeven moment in de avond precies krijgt wat je op dat moment verwacht. Maar zo ben ik niet. Is dat nou duidelijk. mevrouw?"
Mevrouw: „Eerlijk gezegd nog niet helemaal".
Herman: "Weet u wat u dan doet, mevrouw? Dan gaat u nu weer lekker rustig zitten afwachten wat er komt en dan ga ik in de pauze fijn een kopje koffie met u drinken en dan zal ik 't u allemaal nog eens haarfijn uitleggen. Oké. mevrouw0"
Vrouw knikt, gaat zitten en blijft stil tot de pauze.

Na de pauze vraagt Herman van Veen opnieuw zaallicht:
„Is die mevrouw er nog? Ha ja, u bent er nog, zie ik. Nou, mevrouw, hebben wij niet gezellig koffie gedronken en begrijpt, u nu ook de bedoeling van mijn show?"
De vrouw knikt voldaan en geniet verder volop van het tweede gedeelte waarin onder meer he succesnummer "Beer".

Enige dagen later Herman van Veen in onze telefoon: „Dat nummer over die beer gaat er in als koek. Daar zijn ze allemaal weg van, joh. Van-de-week kreeg ik van een dame die de show ook had gezien, zomaar een lief, klein, bruin beertje, thuisgestuurd. Hartstikke aardig gewoon, joh".
Wij: "Die beer zat er op 28 september 1972 in Apeldoorn nog niet in..."
Herman: „Dat kan kloppen. Ach, je weet dat wij elke avond iets veranderen aan de show. Misschien zit er nu nog maar de helft in van wat wij toen in Orpheas brachten. Ik vind: je moet telkens opnieuw vernieuwen, anders blijft de zaak niet fris, weet je".

• Deze week is de nieuwste elpee van Herman van Veen. ..Zo leren kijken", uitgekomen (Polydor Harlekijn Holland 2441.501). Voor zover ik me kan herinneren, staan er slechts twee nummers op, die ruim een jaar geleden ook aan het Churchillplein te zien en te horen waren: „Arm" en „Windstil" (..Met jou in de buurt... voor altijd.... voor altijd....") Voor het overige veel van . Herman van Veen als verteller'! (..Het verhaal van God"). En veel instrumentale nummers door afzonderlijke leden van de heus niet . alleen maar begeleidende Contraband: het romantische "Chanson d'outre tombe" door organist Erik van der Wurff, de impressionistische „Variaties" door pianist Laurens van Rooyens, het „Harry-stuk" door gitarist Harry Sacksioni. En die kritische "dialoog" tegen de dokter die nog lang geen Jan Foudraine is. Het Agnus Dei van Fauré.

• Maar waar praat ik over? Over een verschrikkelijk goede plaat, waarvan ik echter niet weet of zij een goede intro tot, of een goede herinnering aan vrijdagavond a.s. zal zijn. Want dan komt Herman van. Veen met zijn show van morgen (en van geen dag eerder of later) in Orpheus. Er zullen weer heel wat nummers van die plaat ontbreken. En heel wat "items" uit het programma van 28-9-72.

„Misschien zitten er nog maar twee, drie dingen van toen in. Je zult de show niet terug kennen", 'al- dus Herman van Veen dezer dagen tegen ons.
De anti-consumptieshow van Herman van Veen.
Waarbij niets te hamsteren, maar van alles te verwachten valt...JAN VAN DER KLEIJ