de Trompetter
Math Tholen

Anneke en Michel Armengaud fietsen voor colombine-huis

12 mei 2004

Buchten


- Beiden staan bekend als gedreven wielerfanaten. Niet in wedstrijdverband, maar gewoon als recreatieve pedaleurs die al heel wat kilometers achter de kiezen hebben. Deelname aan bij voorbeeld de recente toerkaravaan van de Amstel Gold Race is echter niet aan hen besteed. Wat heet? Zelfs het mondiale wielerspektakel dat op de buis te zien was ontgaat hen, want er is géén teevee in huis om welk programma dan ook te volgen. Dat duidt echter niet op desinteresse voor wat om hen heen gebeurt.
Integendeel, Anneke (50) en Michel (58) Armengaud uit Buchten staan midden in het leven, zij als vrijwilligster bij tal van gebeurtenissen, hij als actief employé bij Vixia in Geleen. "Door veel te lezen, te reizen en vriend- schapscontacten te onderhouden verbreedt onze horizon zich ruimer dan door constant naar tv-beelderi te staren en daarmee de huiselijke sfeer te vertroebelen. Dat was al het geval toen onze kinderen nog in ren en dat is nog steeds zo, wij willen echt niet anders."

Het fietsende echtpaar maakte reeds vele tochten naar Europese hoofdsteden en andere aantrekkelijke locaties op het vasteland van Europa. Op vrijdag 21 mei, de dag na Hemelvaartsdag, bestijgen Anneke en Michel hun stalen ros om koers te zetten naar de bekende bedevaartsplaats Santiago de Compostela. Hun bezoek aan deze pelgrimageplaats in Noord-Spanje op een afstand van plm. 2500 kilometer moet niet gezien worden als een uitdaging om het uithoudingsvermogen van het koppel te testen, maar om recht te doen aan een belofte die Anneke deed toen zij in december Sarah zag.

Toen eega Michel 8 jaar geleden Abraham ontmoette, ondernam hij eveneens een fietstocht, weliswaar in z'n eentje, naar het Franse Mont St. Michel in Normandië over een afstand van 800 km, enerzijds toch om zijn conditie te peilen, maar anderzijds bij wijze van retraite, want z'n verjaardag bracht hij door in 'n klooster aldaar.

Steun het Colombinehuis


Twee jaar nadien kwam het echtpaar Armengaud toevallig in contact met een arts die de tocht maar Santiago de Compostela lopend had afgelegd. En het was die ontmoeting die Anneke op het idee bracht om haar verjaardag niet met toeters en bellen te vieren, maar een actie voor het goede doel op te starten, in dit geval voor de Stichting Colombine. Deze stichting is opgericht door haar favoriete zanger Herman van Veen en geeft onder het motto 'De Wereld Delen' in vrijwel alle werelddelen op velerlei manieren steun, advies, materiële en financiële middelen, menselijke warmte en respect.

Colombine werkt onder meer samen met Unicef, de Stichting Vredeseducatie en diverse ziekenhuizen. De Stichting Colombine beschikt ook over een vakantiehuis, namelijk het Colombinehuis in Biddinghuizen. Dit huis richt zich op kinderen die nooit op vakantie kunnen, b.v. door een zware medische behandeling of een vervelende, langdurige ziekte. "Voor dit huis, dat geheel afhankelijk is van donaties, bijdragen en sponsoring willen wij graag 'een beetje toveren', zoals Herman van Veen dat zo toepasselijk zingt, vele kilometers bij elkaar trappen opdat wij enkele zorgkinderen een fijne vakantie kunnen aanbieden.

Inderdaad, niet lopend maar fietsend, want aangezien Michel inmiddels een knieoperatie heeft moeten ondergaan, komt er van wandelen helemaal niets terecht", zegt Anneke Armengaud. "Het eerste sponsorbedrag van de bevriende arts is inmiddels ontvangen en een tijdje geleden is aan familie, vrienden en bekenden een wervende flyer gezonden om ons voor één eurocent (meer mag ook!!) per kilometer naar Santiago de Compostela te willen sponsoren. Men kan zelf het aantal te sponsoren kilometers bepalen en het daaraan gekoppelde bedrag rechtstreeks overmaken aan de Stichting Colombine in Biddinghuizen (bankrekening 3691 16 526) onder vermelding van 'Anneke en Michel fietsen', zodat er beslist niets aan de strijkstok blijft hangen", roept Anneke enthousiast, die inmiddels ook al haar Franse spreektaal heeft opgevijzeld.

100 dagen fietsen


Op 21 mei wordt er 's morgens om 8 uur voor het sportieve echtpaar eerst een pelgrimsreis gelezen in de kapel van het Carmelitessenklooster te Sittard door voormalig pastoor Ewalds van Bom, die de tocht naar Santiago destijds te voet heeft afgelegd. In Sittard ligt dan ook het startpunt van de fietstocht die honderd dagen oftewel drie maanden zal duren, want uiterlijk op 1 september hopen Anneke en Michel weer heelhuids in Buchten terug te zijn.

"De zogeheten St. Jacobus- route loopt voor ons via het veer in Berg aan de Maas richting Brussel, Tournai, Chartres, Tours, Poitiers en Bordeaux dwars door de Pyreneeën, om in Spanje via de zogeheten Franse weg naar Santiago de Compostela.te fietsen. Uiteraard bezoeken wij daar o.m. de St. Jacobus kathedraal. Wij verblijven er echter slechts twee dagen omdat in Santiago ons keerpunt ligt en de pelgrimage daarzal veranderen in een vakantiefietstocht naar huis. Op de terugweg nemen wij echter een andere route, namelijk via Pamplona in de richting van Béziers en Nimes naar Lyon, Besangon en Luxemburg, over een afstand van 3500 km, zodat wij in totaal zo'n 6000 km hopen te kunnen afleggen. In Frankrijk komen wij dan door mijn geliefde geboortestreek en daar wil ik beslist nog wel 's even rondneuzen", verduidelijkt Michel, die er nog aan toevoegt dat dit de zesde lange afstand fietsvakantie op rij is die het kwieke echtpaar onderneemt.

Als alles mee zit en de toestand van de binnenwegen zulks toelaat, hopen de Armengauds gemiddeld zo'n 60 km perdag af te leggen. Overnachting geschiedt grotendeels op campings in hun eigen tent die tot de vaste uitrusting behoort, dan wel in kloosters of in zogeheten refugio's, erkende slaapplaatsen voor pelgrims die niet over (ander) onderdak beschikken, waarbij wandelaars echter voorrang genieten.

Michel, die voor dit project met goedvinden van zijn baas maar liefst 16 ver- lofweken heeft 'gespaard', wil nog wel kwijt dat hij persoonlijk vooral meefietst als een soort bodyguard voor zijn eega en dat Anneke voor een belangrijk gedeelte vanuit haar eigen geloofsovertuiging de fietstocht onderneemt. Kortom, Anneke en Michel Armengaud zijn er klaar voor, niets kan hen meer weerhouden van hun missie, weer of géén weer. Met een knipoog naar Herman van Veen, het grote idool van Anneke sinds haar eerste kennismaking met deze zanger en artiest in het westen van het land, zeggen beiden in koor: "Helaas kunnen we niet echt toveren, maar gelukkig wel fietsen en al fietsend willen we toch proberen een beetje te toveren, namelijk geldelijke steun vergaren voor het Colombinehuis in Biddinghuizen!"Math Tholen