Hoogeveensche Courant

Herman van Veen plant Colombine-boom in Hoogeveen

12 apr 1991

HOOGEVEEN - "Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast", klonk het woensdagmiddag luid uit een kleine honderd kinderketen. Samen met de bekende cabaretier Herman van Veen kuierden zij, onder begeleiding van de Swingmasters, naar de nieuwe ijswinkel aan de Hoofdstraat. Dat officiŽle gedoe rond de Stichting Colombine was eindelijk achter de rug. Tijd voor een gratis ijsje.


Van Veen was hier op uitnodiging van petit-restaurant De Pieperij. De eigenaar van deze zaak opende name-lijk een ijswinkel in de Hoofdstraat. Toen de eigenaren van De Pieperij Van Veen vroegen voor de opening zei hij vrijwel meteen 'ja'. Ze gaan er na-melijk Alfred Jodokus Kwak-ijsjes verkopen. (Kwak is een door Van Veen bedachte stripfiguur, red.). "Ik had net een optreden in Groningen, dus moest ik toch deze richting uit. Mijn vader is in Meppel geboren. Ik heb een zwak voor het Drents accent. Als ik hier een 'n' hoor heb ik het gevoel een beetje thuis te zijn. Bovendien gaat de ijsomzet van de eerste week naar een vaccinatieproject van Unicef."

Behalve voor de commerciŽle stunt kwam de cabaretier voor een goed doel: een boom planten voor de Stich ting Colombine. Deze internationaal opererende Nederlandse organisatie zet zich in om kansarme kinderen in de wereld mogelijkheden te bieden voor een beter leven.


HET ONBEKENDE KIND


Rond 12.15 uur verzamelden vele leerlingen van Het Grune Holt zich in Park Dwingeland onder een stralende zon rond de bekende Nederlander, De artiest deed uit de doeken wat de Stichting Colombine precies beoogt met de actie Een boom voor het leven. De actie wordt gehouden in samenwerking met Unicef. Degene die een Colombine-boom koopt moet daarvoor het dubbele bedrag betalen, zodat er ook nog wat voor Colombine overblijft. Van Veen: "Op verschillende plaatsen op de wereld zijn er graven voor de onbekende soldaat, om de gevallen soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Elke dag sterven er op de wereld 40.000 kinderen door ziekte, oorlog enzovoort. Daar moeten deze bomen aan herinneren, als een soort 'graven voor de onbekende kinderen'. Om het niet al te negatief te laten klinken is gekozen voor een boom, als teken van leven. Veel bomen zullen nog geplant moeten worden om de wereld weer zo mooi te maken als-ie was".

Vorig jaar werden bomen geplant bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York (door premier Lubbers en minister Pronk) en het op de grens van het pretpark Land van Ooit bij Drunen (door minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking). Voor de derde boom was de eer dus aan'

Hoogeveen. In het najaar start een grootscheepse actie, ondersteund door VARA-shows met als doel nog meer bomen te planten en geld in te zamelen voor Colombine. Elke geplante boom moet het begin vormen van een actie voor Unicef. Na het korte toespraakje ging Van Veen over tot de officiŽle handeling. "Nu zal ik de wethouder vragen mij te helpen. Dat geeft het tintje wat onvermijdelijk is bij dit soort dingen." De boom die door de twee Hermannen (Van Veen en Leicht) werd geplant, wordt nog voorzien van een bord met informatie over de achterliggende gedachte. Vervolgens wandelde het gezelschap naar de nieuwe ijssalon, waar de cabaretier gratis ijsjes uitdeelde. '


COLOMBINEHUIS


Diverse scholen hebben inmiddels actie gevoerd voor een Colombinehuis, een herberg voor kinderen uit de hele wereld die vanwege lichamelijke of geestelijke moeilijkheden ontspanning nodig hebben. Het doel is hen in een aangename omgeving voor te bereiden op terugkeer in de 'normale samenleving'. "Het gebouw vervult een functie van zachte sluis tussen bijvoorbeeld een operatie en thuis-komst", aldus Van Veen. "Er worden twintig appartementen onderge-bracht, die elk een cultuur vertegen-woordigen. Het wordt een vakantihuis, dat door gebruik van bepaalde kleuren en vormen de gasten aan het denken moet zetten. Het gebouw moet Inspelen op het onvermoede. Wat je vergeet gebeurt ook. Door allerlei symboliek willen we de mensen verder laten denken dan hun neus lang is.

Zo'n huis bestaat nog nergens in de wereld. Tot nu toe zijn de reacties hartstikke positief. We hopen er straks ook een voorbeeldfunctie mee te vervullen voor andere instellingen."

Rondom het gebouw, waarvan de precieze plaats nog niet duidelijk is, zullen tuinen worden aangelegd in de vorm van een acht, omdat Colombine zich voor acht strijdpunten sterk maakt, zoals bijvoorbeeld onderwijs en water. Voor het Colombinehuis is zo'n vier miljoen gulden nodig. De Stichting Colombine denkt vijf jaar nodig te hebben om het huis te realiseren.