VolksGazet Antwerpen
W.M.

Kabaret Chantant Harlekijn te Antwerpen

12 maart 1968

Het Utrechtse kabaret-chantant- gezelschap «Harlekijn» heeft tijdens de openingsvoorstelling in het Nederlands Kamertoneel te Antwerpen een verdiend applaus gekregen. Het handgeklap was weliswaar dun, wegens de karigheid van de aanwezigen, doch niettemin gemeend.


Zoals gebruikelijk bij een kabaret-chantant was het programma vrijwel een aaneenschakeling van liedjes, met hoge ontspanningswaarden. Harlekijn is een kabaret- gezelschap dat slechts de ambitie blijkt te koesteren een avondje ontspanning van kwaliteit te brengen. Harlekijn heeft geen behoefte aan het brengen van een boodschap of de missie van het hekelen. Het is een uitgesproken kabaret-chantant en geen gezelschap van een of andere orde van missionarissen. De teksten zijn dan ook niet spottend, schokkend of lokkend, maar leuk, fijn en gepolijst. Nergens wordt gezocht naar het effect van de billenkletser, integendeel telkens hangt in de zaal de sfeer van de vermakelijke glimlach, niet van de grove spot. Nergens leute en plezier, maar rustig vermaak, vloeiend amusement.. Het zijn tenslotte Hollanders, nietwaar !

Het Harlekijn-gezelschap is eigenlijk een one man show, op de scčne althans. Op de planken wordt het. programma vrijwel uitsluitend gedragen door Herman Van Veen. Hij zingt leuk, heeft een voortreffelijk acteertalent en bezit voldoende muzikale kennis om niet op de vlucht te gaan bij het zien van de eerste muzieknoot. Kortom Herman Van Veen is een veelzijdig talent, dat een rondje kabaret-chantant van 90 min. in de ogen kan kijken. Het is trouwens Herman Van Veen die samen met Nico Knapper een belangrijk deel van de teksten heeft geschreven.


REGIE


Een grote ondersteuning in het Harlekijn-programma is de regie, een aspect van het kabaret dat vooral de liefhebbersgroepen verwaarlozen. De regie van Harlekijn is in handen van Nico Knapper. Hij houdt het hele verloop soepel als een elastiek in de hand. zodat de uitschieters als bijvoorbeeld het Schouwburglied en de Schuintamboers er als erwten op terugspringen,
Men ziet de regie niet met het blote oog, evenmin als elektronen, maar evenzeer als deze kerndeeltjes bij hoge snelheden een spoor achterlaten op een fotografische plaat. zo ook laat Nico Knapper zijn stempel achter op Harlekijn. De nummers zijn nergens gechargeerd en nooit wordt door een te grote toegeeflijkheid beroep gedaan op de lachbereidheid van het publiek. Dat kabaretgezelschap heet Harlekijn, een begrip dat overdrachtelijk potsenmaker. grappenmaker op bevel van anderen betekent. Harlekijn heeft echter een eigen stijl, een eigen karakter. Het brengt een avondje deugdelijke en fijnkorrelige ontspanning, maar waarvan het peil zeker niet ongenaakbaar hoog ligt, ook niet voor de Vlaamse kabaretgroepen.


Harlekijn speelt nog tijdens het weekeinde in het N.K.T., Breydelstraat, te Antwerpen, telkens te 20 u, 30. Het is een enige gelegenheid.W.M.