Vrij Nederland

Herman van Veen recenseert Wijsheid uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

11 dec 2004

De natuur verandert ten behoeve van de rechtvaardigen. Het boek Wijsheid bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een tijdloze open brief aan de bestuurders van onze wereld. Het tweede deel is een ode aan God in de vermeende woorden van koning Salomon. Raad iedereen aan die koning is, minister, paus of president of wie dat worden wil, dit boek in alle rust te lezen. Hoe, wat en niet te doen. Staat in klare taal voor u beschreven. Het boek is logisch verhaald, beschrijft levende wijsheden. Wees gelukkig dat u geen verdwaalde koning bent, want volgens Wijsheid wacht u, als u niet volgens God's wet regeert, een smartelijk einde. En regeert u wl, wordt u beloond met een heerschappij die duurt tot in de eeuwigheid. Ook dat lot wens ik niemand toe. Wijsheid leest als een sprookje. Een bijvoorbeeld.


Het lijkt ons te willen helpen te accepteren wat waar is, maar wat we niet kunnen bewijzen. Biedt metaforen als hulpmiddel voor onze geest om zo het onbegrijpelijke te verwerken. Immers, problemen beginnen mijns inziens als we onze eigen voorbeelden letterlijk gaan nemen.
Het boek Wijsheid leert ons dat degenen die hun geloof werkelijk begrijpen, weten dat het boek een handreiking is.
Een mensenverhaal van God die ons zegt dat niets ooit zal eindigen.


De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) 2400 pagina's literatuur 39,50 ISBN 90-9018-016-8