Amersfoorts Dagblad

Goed cabaret van Harlekijn

Weinig jongeren toonden hun belangstelling.

11 april 1967

AMERSFOORT — In het kader van de activiteiten om te komen tot de oprichting van een sociëteit hebben de samenwerkende groeperingen jongerencentrum Amersfoort zaterdag een tweede avond gegeven, ditmaal een cabaretavond, verzorgd door Harlekijn. Deze vond plaats in de gemeentelijke aula aan de Muurhuizen, die, als de opzet van de jongeren mag slagen, voorbestemd is om als hun soos ingericht te worden.


Het is jammer dat maar een klein gedeelte van de Amersfoortse jeugd blijk gaf van haar belangstelling, want zij is het juist, die door haar aanwezigheid de activiteiten van de federatieve jongerengroeperingen mogelijk moet maken.

Harlekijn, bestaande uit Herman van Veen, Laurens van Rooyen en Marijke Bosma, leerlingen van het Utrechts conservatorium bracht met een hoofdzakelijk uit Nederlandse liedjes bestaand programma, uitstekend cabaret.
Het optreden van Harlekijn, dat de toekomst nog vóór zich heeft — de groep heeft o.a. een aantal t.v.- programma's in het verschiet — werd door het kleine maar enthousiaste publiek zeer gewaardeerd.

Na afloop van het cabaret was er gelegenheid nog even gezellig bijeen te blijven bij een discobal, maar dit kwam door het kleine aantal aanwezigen niet helemaal utt de verf.
Het kleine aantal aanwezigen is. volgens de voorzitter van de samenwerkende groeperingen jongeren centrum Amersfoort, Ton Latour, wel teleurstellend, maar niet ontmoedigend, aangezien het cabaret — en zeker voor de jeugd — toekomst heeft, maar dan moet zij van haar kant wel meer belangstelling tonen.'