PHARMACEUT1SCH WEEKBLAD
G.Voituron en G.Lensen

In Holland komt een huis:
het Colombinehuis

9 apr 1993

In 1992 liepen vele apothekers en apothekersassistenten in Het Land van Ooit te Drunen mee in de Colombineloop om de bouw van het Colombinehuis mogelijk te maken. Dat gebeurde onder het motto "Apothekers Kilometervreters". Een jaar eerder hadden ze tijdens de City-Pier-City-loop in Den Haag ook al de nodige kilometers voor dit doel afgelegd. Mede daardoor heeft de Stichting Colombine een basis voor het Colombinehuis kunnen leggen met de aankoop van de grond en opstal in Biddinghuizen.


Geschiedenis van het Colombinehuis

Het idee voor het Colombinehuis is drie jaar geleden ontstaan. Herman van Veen, mede-oprichter en beschermheer van de Stichting Colombine, opende in de Dr. DaniŽl den Hoed Kliniek een nieuwe afdeling met acht bacterie- arme isolatiekamers voor leukemie- patiŽnten. Het geld voor deze afdeling, É 2 miljoen, was bijeengebracht door de Stichting Colombine. Uit de gesprekken die Herman van Veen destijds met artsen voerde, kwam het idee voor het Colombinehuis voort. Het zou een huis moeten worden waar kinderen die uit hun evenwicht zijn geraakt door ziekte, honger, sociaal of politiek geweld, met voor hun vertrouwde mensen weer op kracht kunnen komen.

Ontspanning en op krachten komen

Kinderen die na een maanden durende zware behandeling thuiskomen, zoals bij leukemie- patiŽntjes het geval is, blijken vaak nog te zwak om aan het normale leven thuis deel te nemen. Ook het gezinsleven is na maanden van ontregeling door ziekenhuisbezoeken en grote spanning aan een rustige periode toe. Zo'n gezin zou eigenlijk een tijd op vakantie moeten. Maar gewone vakantiebestemmingen vallen meestal af omdat de nodige medische voorzieningen ontbreken of omdat ze vooral zijn ingesteld op vakantie-activiteiten in plaats van op rust.

Een gezin met een nierpatiŽntje zit in een vergelijkbare situatie.
Het leven draait dagelijks om dialyse (peritoneale dialyse; kan thuis gebeuren) of driemaal per week (hemodialiyse; vindt in het ziekenhuis plaats). Vakantie of logeren bij een vriendje kost weken voorbereiding. In geval van de peritoneale dialyse moet er voldoende spoelvloeistof op de vakantiebestemming zijn. In het geval van de hemodialiyse moet er een ziekenhuis met een dialyse-apparaat in de buurt zijn. Het ligt in de bedoeling dat het Colombinehuis van de nodige medische voorzieningen en van deskundig personeel wordt voorzien. Voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van allerlei sociale misstanden moet het Colombinehuis een plek worden om even bij te komen en nieuwe energie op te doen. Er moet ruimte zijn voor rust en voor creativiteit, de kinderen moeten de gelegenheid krijgen om naar eigen behoefte en op eigen wijze met de andere kanten van het leven in aanraking te komen.

Open staan voor elkaar

Voor de Stichting Colombine is de ontmoeting van kinderen en volwassenen met een verschillend verhaal en andere culturen een belangrijk uitgangspunt voor de opzet van het Colombinehuis. Alleen daardoor kunnen we delen wat we met elkaar aan ervaring en kennis hebben. Bovendien kunnen we ook in aanraking komen met delen die we van onszelf nog niet kenden. Deze sfeer van open staan voor elkaar zal terug te vinden zijn in de inrichting van het gebouw.
De veertien appartementen worden elk ingericht vanuit een andere cultuur, bijvoorbeeld die van de Dajaks op Borneo, de Khmers in Thailand en de Massai in Kenia, culturen waarde Stichting Colombine ontwikkelingsprojecten steunt. Hierdoor kunnen de kinderen als het ware in de hele wereld op vakantie. Tegelijk kunnen mensen die ver weg wonen, werken en leven, hier meer van hun eigen cultuur laten zien. Het Colombinehuis is dus niet alleen een huis voor zieke of verzwakte kinderen. Het is ook een ontmoeting waar je sterker en rijker van wordt, een ervaring die ervoor zorgt dat je met meer vertrouwen kan terugkeren in de maatschappij.

De plannen

Als het aan de Stichting Colombine ligt, staat het Colombinehuis er in 1996. De basis is gelegd met de aankoop van de grond en een loods. Deze zal worden verbouwd tot het Colombinehuis, midden in de natuur van bossen en water, en dicht bij speelse attracties. Ook zijn de nodige contacten met overheid, medische organisaties en ontwikkelingsprojecten gelegd. En er wordt hard gewerkt aan het ontwerp.

De Colombineloop

Uit de activiteiten van de laatste paarjaar blijkt dat apothekers en apothekersassistenten de Stichting Colombine een warm hart toedragen. Dank zij hun inzet als "Apothekers Kilometervreters", komt de realisatie van het Colombinehuis steeds dichterbij. Deze inzet wordt ondersteund door belangrijke sponsors. Die betalen de lopers per kilometer of leveren een financiŽle bijdrage aan de Stichting Colombine. In 1992 werd tijdens de Colombineloop in Het Land van Ooit maar liefst É 75.000,- bijeen gelopen. Een cheque van die waarde werd toen aan Herman van Veen overhandigd door prof. dr. T.F.J. Tromp, voorzitter van de KNMP. Het televisiestation RTL 4 besteedde uitvoerig aandacht aan deze sportieve actie.

Gezien het succes van toen heeft de KNMP besloten ook dit jaar weer "te gaan lopen" voor de Stichting Colombine. Verder wordt getracht het aantal sportieve deelnemers uit te breiden met andere disciplines uit de gezondheidszorg. De Landelijke Huisartsenvereniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst staan achter het Colombinehuis en willen zich inzetten om ook de artsen uit te nodigen voor de Colombineloop. Net als vorig jaar wordt de Colombineloop gehouden in Het Land van Ooit en wel op zondag 12 september 1993. Deze datum is het waard genoteerd te worden in de agenda!'

Binnenkort volgt nadere informatie over de wijze van deelname aan deze actie, maar de datum staat vast: zondag 12 september 1993 in Het Land van Ooit te Drunen.G.Voituren en Q.Lensen