GELDERS DAGBLAD
Kees Bos

'We hebben nog een beetje hoop dat Herman Veen ook komt

Amerongen in teken Colombine

9 apr 1993

AMERONGEN - Voor de elfde keer staat Amerongen op zijn kop voor "Fiets d'r uit", het dorpsfeest waarvan de naam overigens niets te maken heeft met een bekend tv-programma. Op 12 juni van dit jaar wordt weer op vele manieren geprobeerd zoveel mogelijk geld uit de zakken van de bezoekers te kloppen. Geld, dat zoals elk jaar bestemd is voor een goed doel en waarvoor dit jaar de Stichting Colombine is gekozen. Deze Stichting wil in Biddinghuizen een opvanghuis stichten voor kinderen, die moeten bijkomen van bijvoorbeeld een zware operatie, of die op de vlucht zijn voor honger en oorlog.


Een gesprek met "Fiets d'r Uit" pr-vrouwen Marjan Meerssman en Jenneke Westland (regelmatig gesouffleerd door echtgenopot Henk) levert het beeld op van een groep, die zich op vrijwillige basis In zet voor het jaarlijkse dorpsfeest, waarvan de opbrengst elk jaar naar een charitatieve instelling gaat.
De Stichting Colombine is een initiatief van Herman van Veen en Joost Taverne. De cabaretier Van Veen treedt op als beschermheer van deze stichting, die met het opvanghuis in Biddinghuizen niet alleen Nederlandse kinderen een pleisterplaats wil bieden, maar ook open staat voor kinderen van elders die op de vlucht zijn,

Tintje

Het bepalen van een goed doel heeft nogal wat voeten in de aarde, vertellen Westland en Meerssman. Beiden zijn medeverantwoordelijk voor alle publiciteitszaken van "Fiets d'r Uit". Deze commissie, die binnenkort verandert in een stichting, is bij het kiezen van het goede doel gebonden aan een aantal eisen. Ongeschreven eisen, die bepaald zijn door de kerkeraad van de hrvormde en greformeerde kerken in Amerongen. o moet het doel iets met jeugd te maken hebben en de bestemming van het geld moet te controleren zijn. Verder wil de kerkeraad graag dat er een kerkelijk tintje zit aan de eindbestemming van het ingezamelde geld. "Hiermee kwamen we dit jaar toch ietwat in de problemen", vertelt Jenneke Westland. "Colombine heeft geen uitgesproken binding met welke kerk dan ook. Dankzij de steun van de Jeugdraad is onze keuze er toch door gekomen". Dat de commissie "Fiets d'r Uit" niet over één nacht ijs gaat bij het kiezen van een goed doel blij kt uit het feit dat het werk van de Stichting Colombine als doel reeds twee jaar geleden werd voorgedragen. Dat het toen niet doorging had te maken met het feit dat de plannen voor het opvanghuis in Biddinghuizen nog niet zulke concrete vormen had aangenomen.

Recessie

Jenneke Westland vertelt dat de organisatie duidelijk kan merken dat er een recessie gaande is. "Wij zijn voornamelijk afhankelijk van sponsorbijdragen. En hoewel de plaatselijke middenstand graag meedoet, zijn de bedragen die wij nu krijgen in het algemeen wat lager dan voorgaande jaren. We zullen wellicht een stapje terug moeten doen in onze plannen". "Dat wil niet zeggen dat we concessies doen ten aanzien van de kwaliteit. Onze kunst- en ambachtenmarkt mag geen braderie worden en als er minder geld binnenkomt moeten er maar minder kramen dan de geplande veertig komen", zegt ze zeer beslist. Dat de plannen desondanks ambitieus genoeg zijn mag blijken uit het feit dat Herman van Veen gevraagd is op deze dag aanwezig te zijn.

Marjan Meerssman: "Hij heeft nog niet officieel afgezegd maar we weten dat hij in die periode optreedt in Duitsland. We hebben nog een beetje hoop". Ook voor het afsluitende popconcert heeft men een groep van naam weten te strikken. Dit jaar geeft "Angeia & the Rude" een concert voor met name de jongeren tussen de 12 en 18 jaar. "Zo'n vier jaar geleden hebben we eens onderzocht wat er nog mankeerde tijdens deze dag" vertelt Meerssman. "Daaruit bleek dat vooral de wat oudere jeugd niet bereikt werd. En dus organiseren we sindsdien aan het einde van de dag een optreden van een bekende en populaire groep of artiest".

Gewoon bar

Naast fietstochten van 20,35 en 50 kilometer in de omgeving van Amerongen, waarmee elf jaar geleden de basis is gelegd voor dit dorpsfeest, wordt weer een kunsten ambachtenmarkt gehouden. Marjan Meerssman benadrukt nogmaals dat er gestreefd wordt naar een kwaliteitsmarkt. "Het mag beslist geen rommelmarkt worden, noch een commerciële aangelegenheid. De markt moet iets bijzonders bieden en daarom hebben wij bijvoorbeeld dit jaar "Gewoan Bar" weten te strikken, een geweldig sfeer vol dweilorkest uit Doorn. Er komt iemand die prachtig silhouetten kan knippen en we zetten een gigantische sjoelbak en een reuze flipperkast neer". Uit de bezoekersaantallen blijkt jaarlijks dat de organisatie haar werk niet voor niets doet. "Ooit hebben we tijdens een ruwe schatting twaalfduizend mensen geteld", zegt Westland enthousiast. "Als je weet dat Amerongen ongeveer zevenduizend inwoners telt dan kun je nagaan dat we nogal wat mensen van buiten het dorp op bezoek krijgen".

De publiciteits-vrouwen beamen dat hiervan nogal wat mensen van aanpalende campings afkomstig zijn. "En toch komen de mensen echt van heide en ver", roepen Westland en Meersmann in koor. "Dat hoor je wel wanneer je met deze mensen in gesprek raakt. Ons dorpsfeest wordt elk jaar aangekondigd in de Kampioen, het blad van de ANWB en dus komen daar mensen uit heel Nederland op af'

. Opbrengst

Ondanks het feit dat nogal wat sponsors het laten afweten is de organisatie optimistisch over de beoogde opbrengst. "Op basis van eerdere ervaringen moet het mogelijk zijn een tien- tot vijftienduizend gulden op te halen. Niet alleen door sponsorbijdragen, maar ook door de verkoop van 6000 loten". Naast alle optimistische vooruitzichten, komt hier en daar ook een wat minder rooskleurig beeld naar voren.

"Binnen de organiserende commissie", verklaart Jenneke Westland eerlijk, "is er een hevige discussie gaande over de vraag of het nu allemaal wel de moeite waard is om met dit werk door te gaan. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis en geloof mij maar, er gaat veel tijd in zitten. Als commissie lid is het belangrijk dat je een aantal jaren meedoet, maar ook dat de leden regelmatig rouleren. Het vinden van vrijwilligers is niet altijd even gemakkelijk". Toch eindigt ons gesprek op een positieve manier met een open doekje aan het adres van de gemeente Amerongen. "De gemeente werkt graag mee om van zo'n dag een succes te maken en we hebben nooit problemen om de benodigde vergunningen te krijgen. Er kan eigenlijk best veel in dit dorp", concluderen beide pr-vrouwen glunderend.KEES BOS