AMERSFOORTSE COURANT

Bekende Utrechters lezen ton bij elkaar

9 jan 2001

Van een onzer verslaggevers Utrecht

Unicef-ambassadeur Paul van Vliet krijgt vanavond ruim 110.000 gulden overhandigd die de cd 'Een kameel op de Oudergracht' heeft opgebracht. Op de cd lezen bekende Utrechters kinderverhalen voor.
De initiatiefnemers van de Rotary-club Utrecht-Kromme Rijn en Unicef zijn als gevolg van het grote financiŽle succes in overleg over een landelijk vervolg, waarbij bekende Nederlanders kinderverhalen zullen inspreken op een cd.Van dc Utrechtse cd werden inmiddels ruim 7.500 exemplaren verkocht. Aan 'Een kameel op de Oudegracht' hebben veertien bekende Utrechters hun medewerking verleend. Kardinaal Simonis las het kerstverhaal van Dick Bruna voor en Katja Schuurman 'De prinses op de erwt'. Andere Utrechters die meewerkten waren: Dick Bruna, Henk Westbroek, Laurens van Rooyen, Anton Geesink, Annie Brouwer, Boele Staal, Hans van Breukelen, Pia Dijkstra, Manon Uphoff, Herman Berkien, Tineke Schouten, en Herman van Veen.

Ook Toon Tellegen, Guus Kuijer en Rindert Kromhout, winnaars van de gouden en zilveren griffel, Mensje van Keulen, H.C,. Andersenen Kamagurka lezen voorop de cd. De Utrechtse ontwerper Karel van Laar tekende voor de hoes, waarvoor hij gebruik maakte van een litho van de Utrechtse kunstenaar Jeroen Hermkens.
De voorlezers verleenden hun medewerking belangeloos en de verhalen werden gratis ter beschikking gesteld. Daardoor bedroeg de marge pered vijftiengulden. De opbrengstgaat naar een onderwijsproject voor nomadenkinderen in Soedan.

Voor het landelijke vervolg op de Utrechtse cd worden sporters, acteurs, zangers, tv-persoonlijkheden, schrijvers en hoogwaardigheidsbekleders gevraagd.