HET VRIJE VOLK

Actie Herman van Veen: Den Hoed kliniek blij

8 april 1987


(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM ó De actie van cabaretier Herman van Veen om geld in te zamelen voor de Rotterdamse dr. Daniel den Hoedkliniek, is in het hospitaal met gejuich ontvangen. Als Van Veen erin slaagt de beoogde 1,6 miljoen gulden in te zamelen, zien de hematologen dr W. Sizoo en dr A. Hagenbeek een wens in vervulling gaan:
met het geld kunnen acht isoleerkamers voor onder meer leukemiepatiŽnten worden ingericht.ĄGeld voor nieuwe ontwikkelingen heeft onze kliniek niet. Juist daarom zijn wij blij met het initiatief van Herman van Veen en zijn stichting Colombine," aldus mevrouw Sizoo. Zij is hoofd van de afdeling Hematologie van het regionale kankercentrum.

Evenals veel andere ziekenhuizen in Nederland, kampt de Daniel den Hoedkliniek met geldgebrek door de bezuinigingen opgelegd door het rijk. ĄIn 1982 is ons budget door de regering bevroren," zegt hematoloog Hagenbeek. ĄIn feite staat ons onderzoek daardoor stil. En als je stilvalt, is dat een terugval. Aan de andere kant hebben wij begrip voor het zuinige beleid. We blijven echter knokken voor het behouden van kwaliteit in de kankerzorg."


Boek en TV


Herman van Veen pakt zijn actie groots aan. De inzameling begint op 26 april met een optreden in het Circustheater in Scheveningen. De opbrengst van dit optreden gaat in z'n, geheel naar de kliniek. Verder wil de cabaretier een kinderboek schrijven over het wel en wee van jonge kankerpatiŽnten. De stichting Colombine wil daar tevens een speelfilm over maken.

De actie wordt afgesloten met een galaprogramma voor de televisie. De inzameling van het geld zal de rode draad vormen in deze coproductie van de AVRO en de Belgische BRT.

Vooruitlopend op het welslagen van de actie van Herman van Veen, probeert de staf van de dr Daniel den Hoedkliniek bij het ministerie van Volksgezondheid een voorfinanciering voor de isoleerruimten te regelen. ĄDat moet lukken," zegt dr Sizoo.

Vooral voor leukemiepatiŽnten die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, zijn de isoleerkamers uiterst belangrijk. Een patiŽnt die een dergelijke chirurgische ingreep heeft ondergaan, heeft namelijk tijdelijk geen afweer tegen infecties wegens het ontbreken van witte bloedlichaampjes. Dr. Sizoo noemt een isoleerruimte 'onontbeerlijk' voor het genezingsproces: ĄOnder isolatie verstaan wij het steriel houden van een ruimte. Helaas hebben wc daar geen andere uitdrukking voor. Het is van het grootste belang om na een beenmergtransplantatie bacteriŽn buiten de deur te houden. Onder isolatie verstaan wij niet het afzonderen van familie of kennissen."

Bij gebrek aan beter plaatst de dr Daniel den Hoedkliniek op dit moment patiŽnten in een steriele tent of in een kamertje dat met kunstgrepen steriel wordt gehouden. Dr. Hagenbeek:
ĄHoewel we met die methode redelijke resulaten boeken door toepassing van de transplantatie-methode genezen we ongeveer de helft van de patiŽnten die jonger is dan vijftig jaar - is de huidige werkwijze feitelijk niet verantwoord. Door de ingreep is men erg ziek. Vaak duurt het genezingsproces weken en dan is zo'n tent niet bepaald erg huiselijk."

Volgens de beide artsen kan de actie van Herman van Veen ook een 'bijkomend' voordeel hebben. De ziekte kanker zou meer bespreekbaar kunnen worden. ĄKanker is niet meer die gevreesde ziekte van tien jaar geleden," meent Sizoo. ĄToen genas nog maar tien tot vijftien procent. Tegenwoordig ligt dat rond de 45 procent. Dat is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van kanker," aldus dr. Sizoo.

Het onderzoek in de Daniel den Hoedkliniek wordt onder meer gefinancierd door het Koninging Wilhelmina Fonds. Verder is ook het Integraal Kankercentrum Rotterdam actief op het gebied van research. ĄMensen die aan kanker leiden, zijn geen melaatsen," zegt hematoloog Sizoo. ĄTerugkeer op de oude maatschappelijke plaats is steeds vaker het geval."

Wie geld wil bijdragen aan de actie van Herman van Veen, kan een bedrag storten op postgiro 7325 te Rotterdam of bankrekeningnummer 444000666 van de Amro- Rotterdam. Op het strookje vermelden 'isolatie-unit pro- ject'.