Fries DAGBLAD
Y. de Jong

Herman van Veen

7 aug 1989

Herman van Veen

Naar aanleiding van het artikel over Herman van Veen, musicus en dichter. Jezus Christus is voor de heer Van Veen echt het ideaal. Jezus Christus is voor mij: mijn Heiland en Koning. Uit genade mag ik leven, omdat ik en velen met mij, geloof in 'Het is volbracht', aan het kruis uitgeroepen door Jezus. Fundament van ons geloof. Niet als een held, doch als een kind, dat gelooft in Gods genade in Jezus Christus. Zeer zeker maken wij van Gods schepping één grote poel van vergif, bewapening slokt miljarden op. Wie doet dat? God niet, wij.Oorzaak, de zonde in ons mensenhart. Daarvoor, mijnheer Van Veen, is Jezus gekomen, Hij heeft gedragen de straf die ons de Vrede brengt. Dan vervolgt u: wij moeten ons zelf veranderen, voordat God een reden zou hebben om tot ons te komen. Doch dan was het verdienste van ons, dat is het juist niet, het is Gods eindeloze liefde! De heer Van Veen gelooft in Jezus, in Jezus' uitspraken en ideeën. Die zijn fantastisch, volgens Van Veen. Doch geloven in de Bijbel is punt één. Het geopenbaarde Woord van God. Dat Jezus stierf voor een wereld verloren in schuld. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij mogen niemand veroordelen, doch ik geloof in wat Petrus en Johannes zeiden voor de Joodse Raad: Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij kunnen zalig worden dan de naam Jezus. De heer Van Veen zegt: Als er een God is heeft Hij niemand nodig om voor Hem te spreken.

Het zendingsbevel is:
gaat heen, predikt het evangelie aan alle volken! Dus God wil mensen gebruiken! Met de boodschap van Joh. 3:16. Belofte en hoop voor ons allen!Emmeloord, Y. de Jong