Nieuwsblad vh Noorden
JACQUES J. d'ANCONA

Voelbare spanning bij Herman van Veen

7 mei 1973

Gebeurtenis: Entertainer Herman van Veen met zijn contra-band
Plaats: Stadsschouwburg in Groningen,
Publiek: Twee avonden uitverkocht.
Bijzonderheid: Ook vanavond nog een voorstelling.

Je doet er goed aan Herman van Veen per kwartaal bij te houden Het was toch anders, dit volle Schouwburgweekeinde, dan in februari. Steeds minder verschijnsel wordt hij steeds meer persoonlijkheid.
Zelden hoorde ik zo diep applaus. Alsof men bekende, bijval betuigde. Het gaat rond Herman van Veen steeds heviger een kwestie worden van in-, aan- en meevoelen. Je tekent bij als supporter of je valt af. Heel zijn programma vraagt om een soort aanhankelijkheid. Nu de chaos is uitgewoed, de stiltes aldoor meel domineren, de springtoestanden zijn weggedrukt, de lijfelijkheid is ingeruimd voor voelbare spanningen, weet hij te bewijzen dat er veel gebeuren kan ook zonder dat er geweldexplosies losbarsten.



Waar hij eens verbijsterde met bewegingen, verbaast hij nu door zijn eenvoud. Daarin verpakt hij zijn invitatie om via liederen, verhalen vooral, zijn sferen te betasten of te plukken. Het is de volstrekte anti-show die hij maakt. Zijn theater berust niet meer op manieren, maar op een intimiteitsconfrontatie mét zoveel ernst en toewijding, dat de nadruk volledig valt op details van menselijkheid.
En gaandeweg verdwijnt al het makkelijke werk (zoals de scheldpartij) totdat alles van hem duidelijk is. Een moderne vorm van ouderwetse romantiek proef je soms rond Herman en zijn mensen aan snaren, lichten en knoppen, die het in, balans fabuleus opstoken, maar kappen zodra er iets tot een stunt dreigt uit te groeien.

Er is weinig gelachen, maar ademloos geluisterd. Zo gaat dat opeens bij de entertainer Herman van Veen.



JACQUES J. d'ANCONA