IJmuider Courant
J.H.

Herman van Veen in nieuwe show

"Ik zing, vertel en beweeg"

6 juni 1975

HERMAN VAN VEEN staat met zijn musici vanaf maandagavond in de Haariemse schouwburg in z'n nieuwe programma ,,En nooit weerom''. Van Veen en de zijnen hebben een lange toernee achter de rug door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. .Het is z'n eerste show sinds een paar seizoenen. De vraag is dus wat Van Veen dit keer zal gaan doen?
„Ik zing, vertel en beweeg", zegt hij, „ik denk dat ik nooit iets anders zou kunnen doen. De inhoud is natuurlijk wel anders geworden. Ik vertel wat er met me gebeurd is en hoe ik denk over het leven".Hóe denk je over het leven?
"Ik ben gematigd optimistisch. Maar ik heb bedenkingen tegen ons gedrag. Tegen het verbergen van oprechtheid, tegen die indirecte manier van gedragen''.

Ben je daaraan een slachtoffer?
"ik denk dat ik de potentie bezat om een slachtoffer te worden, maar ik heb de kracht gevonden er wat tegen te doen".

Theater is vaak show. Hoe kun je dan oprecht zijn?
„Ik probeer dat te doorbreken, in die zin dat ik onderwerpen probeer aan te snijden die iedereen uit de weg gaat. Dood, angst en houden van. Maar dat zijn onderwerpen die gerelativeerd worden door het fenomeen humor."

Voel je je beter dan voorheen?
„Wat mij betreft heb ik een grotere rust gekregen. Vroeger was het zo dat het probleem mij in beslag nam, eerder dan ik het probleem".

NOG MEER DAN voorheen is het muzikale aandeel in Van Veens show in het geheel geïntegreerd. „Het is een tutti-affaire", zegt de vroegere conservatoriumstudent. Hij vertelt in de nieuwe show meer verhalen dan in vroegere en is mimisch minder bezig. „Behalve in een aantal visies op het sportgebeuren", grinnikt Van Veen.
De gesproken teksten zijn van hemzelf, evenals de melodieën. De meeste liedjes zijn geschreven door Rob Chrispijn en de arrangementen zijn van de „jongens" van Van Veens muziekgroep.

Aan de show werken mee: Erik van der Wurff, Gerard Jongerius, Rob Chrispijn. Hans van der Linden, Sjaak Gollenbeek, Ger Smit en Martijn Alsters.J.H.