HET VRIJE VOLK
JOKE VAN DER LEE

Samenwerking voor verbouwing Den Hoedkliniek bevalt goed

5 december 1987


ROTTERDAM — Vijf uur lang zijn er opnamen gemaakt, nog eens twee en een halve dag is er door een ploegje mensen van het audiovisuele centrum van de Erasmus Universiteit keihard gewerkt aan de montage. Het resultaat van deze samenvatting van het HW-Benefietconcert op 12 november jongstleden in De Doelen wordt morgenavond uitgezonden.


Televisiekijkers die zijn aangesloten op de Rotter- damse kabel kunnen hiervoor terecht op het GEB- Infoka- naal UHF 28. De opbrengst van het concert is bestemd voor de bouw van acht bacterie-vrije kamers voor de verpleging van leukemiepatienten in de Dr. Daniel den Hoedkliniek.

De opnamen en de montage van de film zijn gemaakt onder leiding van de freelance regisseur W. Ouwerkerk. De ploeg van zeven mensen van het audiovisuele centrum heeft net als de artiesten belangeloos meegewerkt aan het concert.

„Wij zijn feilloos op elkaar ingespeeld," zegt regisseur W. Ouwerkerk. „Dat is maar goed ook, want we zijn als het ware in het diepe gegooid. Dat wisten we te voren, maar met het is met live-optredens altijd hopen dat je als camaraploeg redelijk goed wegkomt. Het is alsof er een chaos aan je voorbij trekt en die moet je zo goed mogelijk in beeld brengen. Dat is ook de charme, want er is niets dood gerepeteerd is. Het is heel menselijk."


Twee miljoen


Tijdens de televisie uitzending rolt verschillende malen het gironummer 25009 van de Stichting Colombine in Westbroek over het scherm. De stichting Colombine heeft onder aanvoering van de bekende cabaretier Herman van Veen de actie 'Leukemie isoleren, is genezen' gestart. Het initiatief is door Het Vrije Volk overgenomen en dat heeft in totaal 200.000 gulden opgebracht. De benodigde som voor de bouw van de verpleegkamers is echter 2 miljoen gulden.

Op de achtergrond, maar zeker aanwezig tijdens het concert was H. Tiesma, directeur van de Omroep Rotterdam, die sinds l januari in het bezit is van een vergunning voor het uitzenden van radio- en televisieprogramma's.

De uitzending van het HVV-Benefietconcert is de basis voor een verdere samenwerking in de toekomst. „Het is uniek," zegt Tiesma. „Wij zijn altijd in voor een dergelijk gala. Zeker als het voor een goed doel is. Het is goed dat de diverse media in Rotterdam samenwerken bij evenementen die betrekking hebben op de stad. Het is ons streven om van de Omroep Rotterdam een omroep te maken waarvan de Rotterdammers kunnen zeggen: Die is van ons. De driehoeksverhouding tussen de Erasmus Universiteit, de Omroep Rotterdam en Het Vrije Volk is ons bij dit concert best bevallen."


Toekomst


„Er zijn voor de toekomst verschillende samenwerkingsvormen denkbaar," zegt G. Verschoor, directeur van Het Vrije Volk en de Avondbladen Combinatie Rotterdam. „Bijvoorbeeld een redactionele uitwisseling van kennis en menskracht om elkaar goed te kunnen ondersteunen. Een en ander is zeker niet uitgesloten als de Omroep Rotterdam meer radio- en televisieprogramma's gaat maken. Wij zijn altijd in voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering. Hiervan getuigt bijvoorbeeld ook de op handen zijnde uitbreiding van de ACR-Kabelkrant."

Het programma over het HVV-Benefietconcert, dat morgen wordt uitgezonden, is een voorproefje. De Omroep Rotterdam is bij lange na nog niet zover dat men dagelijks radio- of televisieprogramma's kan uitzenden. Het concert op televisie begint zondag om 20.15 uur op kanaal UHF 28, het GEB-infokanaal (herkenbaar aan het blauwe vlak met witte letters).JOKE VAN DER LEE