Spiegel
S.Been

Cabaret HARLEKIJN

5 oktober 1967

Nee heren criticasters, dit keer geen amateurgezelschapje van studentachtige jongelieden en o zo spitse meisjes die met een Hollands bravour de meest gevoelige Franse chansons vertolken; géén (eenzijdige) politiekverbeteraars, maar een theatervorm waarbij in eerste instantie de muziek ( klassiek, folklore, jazz) de boventoon voert, terwijl presentatie, het showelement en parodie een meer dan belangrijk onderdeel er van vormen.


HARLEKIJN, met als het meest aandachttrekkende figuur Herman van Veen (22) behalve een meeslepend violist ook nog zang studerend aan het Utrechts Conservatorium, in 't bezit van een heerlijk stemgeluid — dit voor de meisjes — en een perfecte techniek — voor de heren.

Daarnaast Laurens van Rooyen, als pianist pas afgestudeerd bij Sas Bunge en Eric van der Wurff die het Utrechts Conservatorium volgend jaar met papiertje en al hoopt te verlaten. En tenslotte jazzangeres Odille Janse en blokfluitiste Marijke Bosma.
Een, zeker op artistiek terrein, gemêleerde verzameling mensen zou je zo zeggen: klassiek naast jazz, folklore naast parodie. Een duidelijk accent op het artistieke?
Laurens van Rooyen: „Ja, we hebben nauwelijks politieke of sociale aspiraties. Kijk, je werd de laatste jaren doodgegooid met de pil, het koningshuis, provo, Vietnam, ga zo maar door. Dat weten we nu wel. Ik kan me voorstellen dat iemand naast z'n dagelijkse beslommeringen, waarvan ook die pil, dat koningshuis en die provo's deel uitmaken, ook zijn ontspanning wil. Vaak op een lager, soms ook op een hoger artistiek niveau. Dat laatste proberen wij voor onze rekening te nemen. Dit hoge niveau brengt met zich mee dat we geen concessies hoeven te doen aan het „grote publiek". Wat natuurlijk weer niet wil zeggen dat we louter de „happy few" hopen te boelen."

In juli speelden ze voor de Vlaamse teevee. Hun debuut. De Belgische pers schreef:
„Enorm plastisch, ongelooflijk muzikaal en hartverwarmend spiritueel brachten ze een show zo vol vakmanschap en zwier dat Harlekijn wat ons betreft beslist de 'coming group'' is."

Daarna, op het Jazzfestival in het Belgische Bilzen, waar even tevoren nog een Hollandse beatgroep bloeddorstig met tomaten bekogeld was, kregen ze het allesbehalve tamme publiek doodstil. Na het optreden werd er „Harlekijn, Harlekijn!" gescandeerd. België was gevallen.

Gesubsidieerd door twee Belgische partlkuliere instellingen is dit seizoen een Belgisch- Nederlandse co-produktle van start gegaan, waarbij Harlekijn ongeveer 25 avondvullende voorstellingen zal geven in verschillende schouwburgen en theaters.
De Nederlandse première is 23 september in Utrecht geweest in de grote zaal van Tivoli. Erik van der Wurff: „De bedoeling is om naast onze tournees door België en Nederland met de VARA teevee verschillende programma's te maken, die na ongeveer een of twee jaar zullen resulteren in een groots opgezette show rondom Harlekijn.
Juli volgend jaar gaat de hele groep op kosten van de VARA naar Londen om daar de Showbusiness van binnen en van bulten te leren beheersen. Bovendien werd speciaal voor ons de Engelse coach Lesley Roberts aangetrokken. Met hem hebben Herman en Laurens al een werkbezoek aan Londen gebracht."

Laurens: „Londen is niet te geloven, het is een theaterstad bij uitstek. En Engeland heeft een rijke theatertraditie. Het is er geen uitzondering, wat het in Nederland wel is, dat iemand zowel goed kan dansen, als acteren en zingen en daarnaast nog een goede mimiek heeft ook. Men is allround. En dat is de hele kwestie. Het is zaak zo internationaal mogelijk georiënteerd te zijn. Kijk, binnen tien jaar hebben we een teeveeapparaat waarmee we met een druk op één van de twintig knoppen bijv. de beste show uit Amerika in ons huiskamertje halen. En omgekeerd als het goed is."

„Het is dus belangrijk een programma te hebben dat niet alleen op de Nederlandse markt afgestemd is, maar dat kan concurreren met het beste uit het buitenland. Met de muziek is dat geen probleem, dat is een Internationale taal net als mimiek. Het gaat alleen om de tekst. Je begrijpt dat dat bij ons, omdat de muziek zo'n belangrijk element is niet zulke problemen oplevert als bij een ander cabaret; stel bijv. dat je de Lurelei teksten in het Frans zou moeten vertalen, van de humor zou dan weinig overblijven."

Het lijkt dat HARLEKIJN en met name Herman van Veen de lacune moeten opvangen die de Nederlandse amusementswereld bedreigt. Vara's Nico Knapper: „Deze jongens zijn wel een belofte. We willen hen dan ook graag zo goed mogelijk op het scherm brengen en hen de beste kansen bieden."

Polydor brengt in het najaar een langspeelplaat uit maar wie het liever zelf wil beleven krijgt alle kans: Singerconcertzaal, Laren 27 oktober; daarna de Doelen in Rotterdam en de Schouwburg in Haarlem.