NCRV GIDS

Help zieke kinderen

5 sep 1992

Het Colombinehuis wordt een heerlijke vakantieplek waar medische voorzieningen aanwezig zijn


Twee jaar geleden ontstond het idee voor het Colombine-huis. Herman van Veen, medeoprichter en beschermheer van de Stichting Colombine, opende in de Rotterdamse Dr. DaniŽl den Hoed Kliniek een nieuwe afdeling met acht bacterie-arme isolatiekamers voor leukemie- patiŽnten. Het geld voor deze afdeling, twee miljoen gulden, was bijeengebracht door Colombine. Uit de gesprekken die Herman van Veen in die periode met artsen voerde, kwam het idee voor het Colombinehuis voort.


EVEN BIJKOMEN


Kinderen die na een maanden durende zware behandeling uit het ziekenhuis thuis kwamen, vielen soms behoorlijk tussen de wal en het schip. Niet ziek genoeg meer voor het ziekenhuis, maar nog te zwak om deel te nemen aan het normale leven thuis. Trouwens, wat is een normaal gezinsleven na maanden van ontregeling door ziekenhuisbezoeken en grote spanning? Zo'n gezin zou eigenlijk een paar weken lekker op vakantie moeten. Maar gewone vakantiebestemmingen vallen vaak af omdat de nodige voorzieningen ontbreken.


ONBEZORGD UIT


Een gezin met een nierpatiŽntje zit in een vergelijkbare situatie. Een paar dagen per week zijn onontkoombaar gereserveerd voor de nierdialyse. Soms zijn ouders zelfs iedere avond in touw om de apparatuur te bedienen die nodig is voor de behandeling van hun kind. Als het Colombinehuis er staat, een heerlijke vakantieplek waar medische voorzieningen en deskundig personeel aanwezig zijn, kunnen zulke gezinnen er eens echt onbezorgd uit.

Ook voor kinderen die de dupe zijn geworden van sociale misstanden moet het Colombinehuis een plek worden om even bij te komen. Ze kunnen er op krachten komen en ontdekken dat het leven ook plezierige kanten heeft. Als het aan Colombine ligt, staat dat vakantiehuis er in 1996. De plannen zijn al vergevorderd en de plek is bekend. Onlangs kreeg de stichting van Staatsbosbeheer in Flevoland de beschikking over elf hectare grond, vlakbij de Flevohof. Het terrein is bestemd voor het planten van de bomen van de Colombine-actie "Een boom voor het leven". Naast dit terrein staan twee grote loodsen waarin Staatsbosbeheer machines en tractoren stalt. Een van de loodsen zal worden omgebouwd tot het Colombinehuis. Er komen veertien vijfpersoons-appartementen waar kinderen met hun ouders, broers en zusjes of begeleiders een vakantie kunnen doorbrengen. Rolstoelen kunnen overal komen.


WERELDREIS


Naast de medische noodzakelijkheden en de andere onmisbare elementen voor een kindervakantie, zoals bos, water, een kinderboerderij, spelletjes, biedt dit vakantiehuis nog iets heel bijzonders. Een wandeling door het Colombinehuis zal een soort wereldreis zijn. leder appartement weerspiegelt een eigen cultuur. Bijvoorbeeld die van de Dajaks op Bornťo in IndonesiŽ, of die van het Khmer-gebied in Thailand, waar Colombine ontwikkelingsprojecten steunt.

De inrichting van de appartementen wordt uitbesteed aan bedrijfjes in die landen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Dat ligt geheel in de lijn van de gedachte achter Colombine, namelijk dat het evenwicht in de wereld moet worden hersteld en dat we de wereld samen moeten delen.
Scholen, verenigingen, bedrijven en de organisatie van allerlei evenementen zorgen voor een gestage geldstroom ten bate van het Colombinehuis. TweeŽnhalve ton is de stand op dit moment. Er is zes miljoen gulden nodig om in 1995 met de bouw te kunnen beginnen. De lezers van de NCRV-gids puzzelden in voorgaande jaren fantastische bedragen bijeen voor allerlei doelen. Colombine hoopt dat ze in de komende maanden een flinke bijdrage zullen leveren om het "wereldvakantiehuis" mogelijk te maken!