Amersfoortse Courant
ingezonden brief

Herman van Veen

5 mei 1990

In de krant van zaterdag 21 april j.1. bracht Herman van Veen de betrouwbaarheid van ons maandblad in het geding, toen hij stelde dat hij nimmer door Manna was geïnterviewd. Wij nemen dit verwijt hoog op.


Het door ons in augustus 1989 geplaatste artikel is de letterlijke vertaling van een interview dat Herman van Veen tijdens een Westduitse tournee in Stuttgart heeft gegeven aan de KNA. Dit is een gerenommeerd Westduits persbureau dat qua betrouwbaarheid kan worden vergeleken met het Nederlandse ANP. Wij hebben dit interview beslist niet verknipt of met eigen toevoegsels opgeklopt.


In het door Van Veen gewraakte Manna-interview noemt hij politiek 'een geoorloofde vorm van liegen'. In de politiek is het verschijnsel bekend dat men in het buitenland uitspraken doet, die men voor het thuisfront afzwakt of inslikt. Kennelijk heeft Van Veen toch iets van de politiek geleerd. In ieder geval stelt zijn opportunisme ons diep teleur, temeer daar hij een verdenking op ons blad probeert te laden.Redactie Familieblad Manna Jan van Hooffstraat 8 Eindhoven,