de Gooi en Eemlander

Nederlaag voor Herman van Veen

Maandblad Harlekijn ging aan idealisme ten onder5 februari 1981
(Van onze correspondent)

WESTBROEK - Tijdens een teleurstellende laatste redactievergadering op het Harlekijn Holland-kantoor te Westbroek heeft Hoofdredacteur Herman van Veen van het Harlekijn Cultuurschrift zich genoodzaakt gezien de definitieve opheffing van het maandblad, althans in de huidige vorm, bekend te maken.

Een trieste beslissing, omdat volgens Herman het cultuurtijdschrift met zijn combinatie van de rubrieken theater, film, muziek, beeldende kunst en literatuur een gat in de markt had kunnen vullen, te meer daar het blad niet uit commerciŽle maar uit idealistische motieven was opgezet.Aangezien men die idealistische overwegingen niet aan de kant wil zetten voor de financiŽn, moet het blad opgeheven worden. De Harlekijn-onderneming en ook het blad zijn nooit bedoeld geweest om winst te maken, maar te grote verliezen kunnen door de organisatie niet gecompenseerd worden.

Teleurgesteld constateert Herman van Veen dat hij in de afgelopen veertien jaar weliswaar niet altijd successen heeft geboekt, maar dat het toch de eerste keer is dat een van zijn activiteiten daadwerkelijk schipbreuk lijdt en gestopt moet worden.

Sinds meer dan tien jaar geeft Harlekijn een blad uit. Oorspronkelijk was dat een informatiebulletin over de bezigheden van Herman en de kring van artiesten om hem heen. Vanaf september 1930 was dit uitgebreid tot een groot opgezet cultureel maandblad. Een abonneebestand van ruim drieduizend leverde een redelijke basis, maar van de uitgebrachte losse exemplaren zag men de verkoop dalen van ruim 5000 tot iets meer dan 2000.


Tabakreclame


De speurtochten naar partners om het blad samen mee uit te geven en het zodoende rendabel te maken, leken tot voor kort zeer hoopvol. De mogelijkheden waren echter beperkt, omdat men ondanks de wankele financiŽle basis zeer kritisch was ten aanzien van de keuze van een partnerschap. De idealistische uitgangspunten moesten gehandhaafd blijven, zodat men het zich wat de inkomsten betreft bewust moeilijk maakte door het uiterst selectieve advertentiebeleid. De commercie en de tabaksreclames mochten geen greep krijgen op het blad.

De meningsverschillen die er op een zeker moment binnen de redactie gerezen zijn, bleken voornamelijk op misverstanden of hooguit onzorgvuldigheid te berusten. Zij konden dan ook grotendeels opgelost worden, maar de inmiddels bekendgeworden verkoopcijfers gaven de doodsteek aan de,. zich eerst in gunstige zin ontwikkelende onderhandelingen over het. voortbestaan van het blad. Aan de abonnementhouders is een brief verstuurd, waarin het een en ander uiteengezet wordt. Het is de hedoeling om voorlopig terug te gaan naar een driemaandelijks informatieblad over de Harlekijn-organisatie en de lezers kunnen hun abonnement door laten lopen om dit tijdschrift te ontvangen. Degenen die daar geen prijs op stellen, zullen hun geld teruggestort krijgen.
Het Cultuurschrift van Harlekijn Duitsland kan, mede dank zij de enthousiaste inzet van Alois Kurzmann, wel blijven bestaan.

Herman hoopt dat Harlekijn de economische nederlaag, die aardig in het algemene tijdsbeeld past te boven zal komen. De teruggang naar een driemaandelijkse, minder algemene uitgave ziet hij voorlopig als een rustpauze.
Wanneer er gunstiger situaties gecreŽerd kunnen worden, wil hij opnieuw met een dergelijk cultureel maandblad op de markt komen, want het blijft uiteindelijk Hermans ideaal om eens een groot algemeen Europees cultuurtijdschrift uit te brengen. .