Dordtenaar

Herman als laatste naar Loevestein

Extra dijkbewaking langs de Lek

4 nov 1998

LANGERAK/ GORINCHEM - Het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft extra dijkbewaking ingesteld langs de Lekdijk tussen Nieuwpoort en Everdingen. Maar de situatie is nog niet zo ernstig dat er ook 's nachts wordt gecontroleerd.


Een groot deel van dit 23 kilometer lange stuk is sinds de watersnood van 1995, mede als gevolg van tijdrovende procedures, nog niet versterkt. Het zwakste deel van de dijk ligt bij Langerak, daarachter begint direct de lintbebouwing van het dorp). Volgens E. Steenbergen, hoofd dijkbeheer, is er geen gevaar voor de huizen.
De verwachting is dat zowel de Lek als de Merwede morgen het hoogste waterpeil bereikt. Volgens berekeningen wordt - door een combinatie van springtij en hoge rivierafvoer - een hoogte gehaald die gelijk is aan die in 1995. "Toen was er geen enkel probleem", aldus Steenbergen. Omdat er toen geen gevaar was, verwacht hij dat de dijk het ook nu zal houden, ondanks dat de grond door de hevige regenval verzadigd is en daardoor minder stabiel.


Volgens het hoogheemraadschap zijn de Lekdijken hoog genoeg , het water kan nog zeker twee meter stijgen voordat het over de dijk spoelt. Tijdens de extra bewaking wordt daarom alleen in de gaten gehouden of er vervormingen te zien zijn. Uit voorzorg worden transportmiddelen en materialen beschikbaar gehouden.

Bij de Merwededijken is geen verscherpte bewaking ingesteld. Volgens het schap zijn die dijken niet alleen hoog maar ook veilig genoeg. Wel werden bewoners van buitendijkse panden Ún bedrijven geadviseerd om zelf maatregelen te treffen om eventuele schade te voorkomen.