DGBLD V/H NOORDEN
Peet Vogels

Emotioneel afscheid Wim Kok van politiek

4 nov 2002

AMSTERDAM ? Gaandeweg zijn afscheidsspeech kwam het vuur weer terug bij Wim Kok, de PvdA-politicus die zo smadelijk afscheid nam van het premierschap. Geëmotioneerd, fel en humoristisch nam Kok de actuele politiek op de hak, tot groot genoegen van de honderden PvdA- leden die waren samengestroomd voor het afscheid van hun boegbeeld.

"Nog vier jaar", riep een enkeling zelfs toen Kok op kordate wijze gehakt maakte van de 'onverantwoorde avonturiers die de afgelopen maanden meer gesteld waren op het eigen ego en het besturen van anderen dan op het dienen van het landsbelang'.

De PvdA had een waardig afscheid georganiseerd voor de oud-partij leider. Onder andere Freek de Jonge en Herman van Veen traden op tijdens het feest dat aan elkaar werd gepraat door de cabaretiers Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel. Vanuit het buitenland stak de Amerikaanse ex-president Bill Clinton zijn 'vriend Wim Kok' een hart onder de riem bedankte de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela hem voor alles wat hij voor Afrika en zijn land had gedaan. En terwijl de lokale beroemdheid 'Taante Kok' een ritueel Surinaams afscheid bereidde, door de hele zaal met een rood doekje te laten zwaaien, raakte Kok zichtbaar steeds meer geëmotioneerd in de zee van klappende en zwaaiende mensen. Partijvoorzitter Ruud Koole bedankte Kok uitvoerig en speldde hem de gouden partijspeld van verdienste op, een nieuwe onderscheiding want tot nu toe kende de PvdA alleen een zilveren speld.

In zijn slotrede bleek weer eens wat voor politiek redenaarstalent er met het ver trek van Kok verloren is gegaan. Losjes op het podium staand sprak Kok recht voor zijn raap en uit zijn hart. "Ik ben geen man van feestjes en recepties", hield Kok de partijleden nog maar eens voor. "Ik heb hier ook tegen op gezien. Het is toch een beetje of je naar je zelf georganiseerde en uitgestelde begrafenis gaat. Een begrafenis waarvan je na afloop weer weg kunt lopen. Toch heeft dit afscheid een diepere indruk gemaakt dan ik dacht. Het heeft echt een emotionele snaar geraakt."

De begrafenissfeer hing er wel rond 15 mei gaf Kok toe in een terugblik. "Ik heb een enorme dreun gekregen van de verkiezingsuitslag op 15 mei. De maanden ervoor waren al zwaar."
Het afscheid van de actieve politiek was wennen, gaf Kok toe. "Ik onderga een enorme transformatie. In één klap ben ik getransformeerd van een man die in het middelpunt zat waar alle lijntjes samenkwamen, naar een nieuwsconsument die thuis op de bank zit met de krant. Maar dat zijn juist de burgers waar de politiek nu weer naar luistert, heb ik begrepen." Ondanks de omstandigheden waaronder Kok afscheid nam keek hij toch met voldoening terug. "Ik heb mijn taken altijd met vreugde en voldoening gedaan. Dat was misschien niet altijd van mijn gezicht af te lezen, maar het is écht zo."Peet Vogels