NIEUWE RANDEXPRESSE
Rieks Karssemeijer

Mirjam Burbach nieuwe logopediste in Loosdrecht

'Herman van Veen spreekt en zingt duidelijk'

4 juni 1997

LOOSDRECHT - In deze tijd is je persoon

lijke presentatie, je houding, je stem en ademhaling bij vele beroepen belangrijk en soms van doorslaggevende aard. Dat ondervond ook een architect. Hij bemerkte dat hij tijdens vergaderingen veelal warrig overkwam. Een aantal lessen logopedie heeft voor deze man een positieve verandering gebracht. Hij communiceert beter en voelt zich prettiger.Logopedie, anders gezegd: onderricht in stemgebruik en spreken. Deze leer heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een volwaardige communicatiestudie, waarvan niet alleen de nieuws-en weerlezers dagelijks de vruchten plukken, maar ook managers, zangers en gewone mensen.
Logopediste Mirjam.Burbach heeft per 1 juni de praktijk van mevrouw Mensinck aan de Paulus Potterlaan overgenomen. Een kennismaking met deze nieuwe Loosdrechtse logopediste. "Het contact met mevrouw Mensinck kwam eigenlijk toevallig tot stand. Zij belde mij bij de GGD in Bussum, waar ik werk en we kwamen zo aan de praat over logopedie. Tijdens dat gesprek vertelde zij onder andere ook dat zij na vele jaren werk een opvolger zocht voor haar praktijk in Loosdrecht", aldus Mirjam Burbach. Ik kende haar wel van naam en uit studieboeken. Zij heeft op het gebied van de logopedie heel veel mensen kunnen helpen. Achteraf gezien was het wel grappig dat we zo via de telefoon met elkaar in contact zijn gekomen. " Over haar keuze om een vierjarige HBO-studie logopedie in Utrecht te gaan volgen gaat Mirjam Burbach terug naar haar jeugdjaren. "Als kind kwam ik al vroeg in aanraking met wat logopedie betekent. Mijn broertje moest namelijk al op zeer jonge leeftijd vanaf zijn tweede jaar tot en met zijn zevende jaar twee keer in de week logopedieles nemen. Dat was in die tijd vrij uniek. Hij kon namelijk tijdens zijn eerste levensjaren moeilijk' tot slecht praten. Gelukkig is het dankzij de logopedie en uiteraard met veel inspanningen hulp van mijnouders helemaal goed gekomen en studeert hij nu logistiek aan do HEAO in Haarlem. Van jongs af aan ben ik dus metde resultaten van logopedie opgegroeid." Zelf is Mirjam Burbach drie jaar geleden afgestudeerd en heeft zij in de afgelopen periode de nodige ervaring opgedaan met kinderen, volwassenen en ouderen.
"Dat is ook het aantrekkelijke van dit werk. Heel divers, je behandelt kinderen en volwassenen op verschillende gebieden en methodes. Kinderen bijvoorbeeld betrek ik op een ontspannende en leuke manier bij het , lesgeven. Zo gaat het spelenderwijs en staat hetze niet tegen. Een aardig briefje van een kind dat me miste, omdat ik een paar dagen ziek was is dan een leuk bewijs."

Weinig mannen

De verschillende gebieden van de logopedie zijn stem, spraak, taal,' gehoor, stotteren en afasie (taalstoornis ontstaan door ongeluk of hersenletsel). "Wat me verbaast is dat er zo weinig mannen aan.de opleiding van logopedie deelnemen. In mijn opleidingsperiode zat zelfs,
geen een jongen. denk dat meisjes meer taalgevoelig zijn en daarom dit vak kiezen anders kan ik er geen verklaring voor geven",licht zij toe. Over journaal lezer Harmen Siezen is zij zeer content. Dat is nu een nieuwslezer die duidelijk spreekt. Bij de naam van zijn collega Philip Freriks begint ze te lachen. Een aardige man, maar bij het uitspreken van zijn zinnen in het Journaal leg hij de klemtoon verkeerd en hij kijkt zo zelfverzekerd. Dat is misschien te verklaren uit het feit dat hij lange periode in Frankrijk heeft gewoond en gewerkt maar een goede logopediste kan hem hiervan afhelpen. Dat is ook duidelijk te zien en te horen bij Monique Somers, de weervrouw. Na een aantal lessen is zij met sprongen voor uit gegaan."

Logopedie is dus niet alleen voor kinderen? Nee ook volwassenen die veel moeten communiceren vinden er baat bij .Neem bijvoorbeeld iemand die uit hoofde van zijp functie veel vergaderingen moet leiden. Daarbij wordt' het accent op zijn uitspraak gelegd en op andere aandachtspunten, zoals spreektempo, ademhaling en intonatie.

Voor mij vormt Herman van Veen een voorbeeld van iemand die duidelijk spreekt en zingt. Je kun taan het eind van het woord bijna of het een d of een t is, heel knap. Het is toch heel belangrijk dat mensen elkaar goed kunnen verstaan en niet binnensmonds praten. Een goede spreker is altijd een aangename spreker." Mirjam Burbach vestigt zich in de praktijk fysiotherapie van Kaal en Erdmann aan de Oud Loosdrechtsedijk 16a, iedere woensdag- midddag en -avond, tel. (035) 582 50 (praktijk), (0345) 572 912 (privé).Rieks Karssemeijer