Het Krantje

Herman van Veen:
"Leeuwarden is als een kustplaats zonder zee"

4 mei 1993

Algemeen Studentenblad van Leeuwarden


En van dc aardigste inwoners van Nederland is zonder enige twijfel Herman van Veen. Helaas is hij de laatste tijd meer in het buitenland actief dan hier in Nederland. Toch vond hij tijd om tijdens zijn drukke (buitenlandse) leven een interview aan "Het Krantje" te geven.
Zijn eigen studententijd omschrijft Herman van Veen als opwindend: "De vele mooie studentes, de ingewikkelde veroveringspogingen. De studie kwam in die tijd op de tweede plaats."Zijn visie op de hedendaagse student. "Ik zie de hedendaagse student als een jongere versie van de studenten van vroeger, alleen in een hardere wereld. Ik heb het gevoel, dat studenten tegenwoordig op veel jongere leeftijd volwassen keuzes moeten maken. Al in een heel vroeg stadium moet je weten wat je later wilt worden. Ook is de weg naar een baan langer geworden. Vaak moeten studenten eerst nog werkervaring op doen. Dat wordt volgens mij steeds meer een ander woord voor onbetaald werken." Er wordt vaak gezegd dat studenten tegenwoordig niet meer zo initiatief rijk zijn als vroeger, studenten zijn wat 'mak' geworden. "Ik lees veel, maar ik kom niet vaak Nederlandse studenten tegen in de berichten. Maar dat betekent niet dat ze geen initiatieven tonen. Studenten in Frankrijk en Duitsland halen vaker het nieuws. Maar zij hebben met andere problemen te maken. Eigenlijk heb ik hier niet zo'n uitgesproken mening over." Aan zijn publiek kan hij merken dat er veel studenten aanwezig zijn. "In universiteitssteden merk ik het wel degelijk als er veel studenten in het publiek zitten. Ik heb daar vaak een enorm groot en enthousiast publiek. Studenten zijn heel onbevangen in hun reacties."

Herman van Veen treedt veel op in Duitsland, de optredens daar verschillen wezenlijk van die in Nederland. "Het grootste verschil is de ontvangst. In Duitsland ben ik een buitenlander, een gast. In Nederland ben ik n van 'ons'. Dat maakt alles wat je doet volstrekt anders. Ik heb wel het idee, dat in het buitenland het een en ander gemakkelijker wordt geaccepteerd. Ik voel me ook vrijer door de beperking van de taal. Je moet effectiever zijn, minder ruimte werkt dramaturgisch vaak helderder."

Hij ziet ook verschillen tussen de 'Duitse student' en de 'Nederlandse student'. "Het grootste verschil is geloof ik het politieke bewustzijn van de studenten. Als je al zou mogen generaliseren, dan zou je kunnen zeggen, dat dc Duitse student meer vanuit de politiek redeneert en de Nederlandse student meer vanuit de economie."

Als hij weer een studie zou volgen, dan zou hij dezelfde als vroeger kiezen. Wel zou hij het een en ander aan het onderwijsstelsel willen veranderen. "Ik zou, denk ik, beginnen met de hele zaak open te gooien. Minder praktisch en meer op de werkelijkheid af stemmen. Die is namelijk wetmatig chaotisch. In mijn ogen veel subtieler en rijker. Ik zou alles internationaliseren, alle onderricht via uitwisselingsprogramma's. Een Hogeschool als vertrekpunt langs alle Hogescholen. Alles minder statisch. College's als reisdoel. Frans bijvoorbeeld is het vertaalde resultaat van de geschiedenis van een land, een taal die je moet ervaren. Dat leert veel sneller. Als ik beleid mocht maken, dan zou ik de voorwaarden scheppen om dit systeem mogelijk te maken." Herman van Veen heeft vaak in Leeuwarden opgetreden. "Ik heb er wel twintig keer opgetreden. Lieve mensen. Een stille, wat eenzame stad. Leeuwarden is als een kustplaats zonder zee, alsof ze een dorp had willen blijven."

Zijn visie op studeren. "Studeer waar je van houdt: Zoek naar de antwoorden op de vragen, die je werkelijk nieuwsgierig maken. Weet dat elk antwoord weer een reeks van nieuwe vragen oproept. Nieuwsgierigheid is meer nog dan melk de echte witte motor."


Ie jaargang no. 4 mei 1993 Tnhoud