Het Binnenhof

HERMAN VAN VEEN

Troetelkind van grootmeester Kan

Veertig minuten voor VARA-tv

4 april 1968

DEN HAAG. — Herman van Veen is het 23-jarige troetelkind van Neerlands cabaretgrootmeester Wim Kan, die in een interview zegt: „Alles wat er maar in Nederland op cabaretgebied gebeurt, ga ik bekijken. Een zekere Herman van Veen deed me onlangs in de Haarlemse Schouwburg van verbazing én van de lach bijna van myn stoel tuimelen. Een prachtig talent. Hij is nog volkomen onbekend, maar heeft een zeer goede toekomst in dit vak in handen". Onbekend is Herman van Veen inderdaad nog, maar dat zou na vanavond wel eens kunnen omslaan in het tegendeel. De VARA-t.v. besteedt via Nederland I (21.55—22.30 u.) een kleurenprogramma aan deze talentvolle cabaretier.


Herman van Veen behaalde aan het Utrechts Conservatorium de bevoegdheid om zang- en vioollessen te geven. „Oorspronkelijk volgde ik een vioolstudie, maar naarmate de lessen vorderden, ging mijn hart tóch meer uit naar de zang. Natuurlijk heb ik wel beide studies afgemaakt". Na het conservatorium besloot hij met pianist Laurens van Rooyen een cabaretje te beginnen. Een caba- retje, afgestemd op het parodiëren van klassieke thema's. „Toen ontmoette ik hem voor het eerst", zegt VARA-regisseur Nico Knapper, die thans ook de regietouwtjes van „Harlekijn" in handen houdt. „En ik was direct getroffen door het overweldigende enthousiasme, dat hij ten toon spreidde, alhoewel hij toen nauwelijks opviel bij zijn vele onbekende collega's".

In overleg met diezelfde Nico Knapper werd toen het groepje uitgebreid met Gerard Stellaard (orgel), Erik van der Wurff (fluit), Tonnie Koning (slagwerk) en Bert Ducaat (bas), stuk voor stuk jongens, die hun muziekdiploma aan het conservatorium behaald hebben. Voor het vrouwelijk element werd de blonde Floortje Klomp aangetrokken. Onder de naam „Harlekijn" begon men toen met het eerste programmaatje

Nederland uit te proberen. Herman van Veen had het geluk reeds tijdens de eerste voorstelling — in de Haarlemse Schouwburg — Wim Kan in de zaal te treffen. Die effende zo'n beetje het moeilijk begaanbare pad van het cabaret, hetgeen o.m. resulteerde in een uitnodiging voor een eendaags optreden in Japan.

„Ons programma heeft eigenlijk de muziek als uitgangspunt. Je kunt het in feite moeilijk onderbrengen bij het reeds bestaande cabaret", zegt pianist Laurens van Rooyen. „Je zou het natuurlijk kunnen vergelijken met de tour de chant van Ramses Shaffy, maar het ligt toch geloof ik heel anders. Herman draagt de verbindende teksten tussen de verschillende nummers voor. De hoogtepunten uit ons programma „Harlekijn" worden vanavond uitgezonden ter eerste kennismaking. Bevalt het, dan kunnen de kijkers binnenkort een plaatje van Herman kopen, want zijn „Neus" — een vertaling van een Frans chanson — en „'t Hondje" worden een dezer dagen uitgebracht. Degenen, .die de kennismaking al eerder willen voortzetten, kunnen zaterdagavond terecht in Diligentia, waar we ons Haagse debuut maken met het hele programma".