STAATSCOURANT

Produceren film fiscaal aantrekkelijker

3 feb 1999

Den Haag - Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de eerste filmverklaring voor de film 'Nachtvlinder' van Herman van Veen getekend.

De filmverklaring is vereist in verband met de fiscale regeling van de 'willekeurige afschrijving film'.
De fiscale maatregel maakt het mogelijk de voortbrengingskostcn van een bioscoopfilm, die tijdens de productiefase van een filmproject worden gemaakt, willekeurig - bijvoorbeeld in het eerste jaar - ten laste van het ondememingsresultaat te brengen.

Ter bevordering van de commerciŽle Nederlandse filmindustrie is inmiddels ook FINE B.V. opgericht, die als intermediair gaat optreden tussen producenten en private investeerders. Bovendien zal FINE B.V. zelf risicodragend investeren in filmproducties. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de uitvoering van deze taken f 15 mln beschikbaar gesteld.