De Rotterdammer

Herman van Veen vertelt en zingt over schepping

19 mrt 1996

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM -

In vijf jaar tijd werden meer dan honderdduizend boekjes verkocht van de serie "Wat de bijbel ons vertelt", die ontworpen is voor geestelijk gehandicapten, maar ook voor kleuters bijzonder aantrekkelijk is. Het eerste dozijn boekjes is "vol" en nu is het eerste deeltje van het tweede dozijn verschenen: "In het begin", vergezeld van een 45-toeren-plaatje, waarop cabarettier Herman van Veen vertelt en zingt van de schepping.

Wat het boekje betreft, het scheppingsverhaal wordt verteld door kleurige, strak gehouden tekeningen van Kees de Kort, met onderschriften van nauwelijks meer dan n regel. De reeks "Wat de bijbel ons vertelt" is ook in het buitenland populair: de boekjes zijn al vertaald in het Duits, Zweeds, Deens, Noors, Engelsen in het IJslands; op het ogenblik wordt gewerkt aan een Franse en Spaanse uitgave.

De bijbehorende grammofoonplaten gaan ook goed, er zijn tot dusver ruim zeventien duizend van verkoc>~ Het is niet voor 't eerst dat Herml van Veen aan deze reeks meewerk., hij zong ook voor de plaat, behorend bij het boekje "Jacob en Esau". Het bijzondere van het plaatje bij "In het begin" is dat Van Veen nu bijna alles zelf doet: hij vertelt het scheppingsverhaal in eigen woorden en dan zingt hij een lied van Rob Crispijn op muziek van Laurens van Rooijen: "In het begin was het donker - er was geen zon, er was geen maan....". Het lied eindigt met de woorden: "Hij maakte een man en Hij maakte een vrouw - en God maakte mij en God maakte jou."
Boekje en plaat zijn uitgaven van het Nederlands bijbelgenootschap, in samenwerking met de r.k. bijbelstichting en de stichting Docete te Hilversum (prijs boekje: 3,95; plaat: 5,25; besteladres: Ned. bijbelgenootschap, postbus 620, Haarlem).