DE TELEGRAAF

Prinses Irene start natuurcollege

1 nov 2001

Van een onzer verslaggevers

BILTHOVEN, donderdag

Prinses Irene heeft een instituut opgericht dat mensen "De weg wil wijzen tot herstel van de relatie tussen mens & natuur op alle bewustzijnsniveaus." Het Lippe-Biesterfeld NatuurCollege organiseert daarvoor leeractiviteiten, projecten en cursussen. Ook wil het college een internationaal platform voor de eenwording van mens en natuur zijn.Prinses Irene is zelf bestuursvoorzitter en inspirator tot bewustzijnsverandering, zoals zij het op de website van het NatuurCollege omschrijft. Ook is zij een van de tien aan het instituut verbonden docenten. In het bestuur zitten verder onder anderen SER-voorzitter Wijffels en drs. Vosvan Gortel, lid van de Raad van State en oud-burgemeester van Utrecht.
Herman van Veen, goede vriend van de prinses, is lid van het comité van aanbeveling. Het Lippe-Biesterfeld NatuurCollege werkt met sponsorgelden zonder winstoogmerk. Het introdiceert zichzelf met poëzie.
"Sluit je ogen. Open je hart. Luister naar gras. Adem een boom. Eet de storm. Ervaar de wortels die je voeden, die je verbinden met schoonheid."
Die regels maken volgens de oprichters duidelijk dat het dringend noodzakelijk is dat mensen hun band met de natuur herstellen om zelf te kunnen overleven. "Als het licht wordt, schijnt de zon in mij. Als het nat wordt, regent het in mij. Als de wind waait ademt het in mij. Languit in het gras. Wij zijn natuur. Wij zijn elkaar."

Prinses Irene laat haar koninklijke afkomst op de website van haar instituut nadrukkelijk onbesproken. Ze omschrijft zichzelf als agoog, moeder van vier kinderen en schrijfster.

De prinses geeft alleen cursussen voor gevorderden, onder andere in Engeland en op haar boerderij in Zuid- Afrika. De Afrikaanse cursus is bedoeld voor topmanagers en politici.

De cursussen hier zijn onder andere Magie van de Maretak, Geest van het Groene Woud, Anders Wandelen en heidedagen voor bedrijven. De docenten geven hun lessen bij voorkeur op locatie, om "de natuur te doen opbloeien."