Jan Snoek
FCUtrecht4You

"FC Utrecht heeft een prachtige voorbeeldfunctie"

september 2009

Herman van Veen is zonder twijfel n van de meest succesvolle Nederlandse kleinkunstenaars. De Utrechter, bekend van ondermeer zijn theatervoorstellingen Harlekijn, zijn creatie Alfred Jodocus Kwak en Nederlandstalige hits als 'Opzij, opzij, opzij' en 'Hilversum 3' is een fervent FC Utrecht supporter. Met hart en ziel. En dat geldt evenzo voor zijn betrokkenheid met de kwetsbaarsten in de samenleving, kinderen. Als oprichter van Herman van Veen Foundation zet hij zich al meer dan tien jaar in voor de Rechten van het Kind. De organisatie is gericht op preventie en stelt misdaden op het gebied van kinderrechten aan de kaak. Door middel van informeren en confronteren hoopt de Herman van Veen Foundation bewustwording voor dit onderwerp te creren in Nederland. Een noodzakelijke bewustwording die ook gelegen ligt in de wijze waarop mensen in ons land met elkaar omgaan. "Of het nu gaat om volwassenen onderling of vanuit volwassenen richting de kinderen. Ja, zelfs om de wijze van omgaan van kinderen met elkaar. En daarin kunnen de voetbalclubs een belangrijke, sturende rol vervullen."


Niet voor niets vindt FC Utrecht het van groot belang om via FC4You in de Rechten van het Kind nadrukkelijk te investeren. Daarbij gaat dus niet meer om het voetballen alleen, maar zeer zeker ook om zaken als opvoe- ding, het opheffen van leerach- terstanden, sportiviteit en respect. Projecten als Playing for Success, verschillende wijkacti- viteiten, de RAC-samenwer kingen en andere activiteiten tonen aan dat FC Utrecht daadwerkelijk betrokken is bij kinderen. "En daarmee heeft FC Utrecht een prachtige voorbeeldfunctie", concludeert s Herman van Veen. Het is een rol die FC Utrecht de komende jaren maar al te graag vervult. Een interview met Herman van Veen, over de kwetbaarsten in de samenleving, de kinderen.


VERZAKEN


Herman van Veen probeert al zo veertig jaar op te komen voor de rechten van het kind. "Rechten d door alle landen van de wereld zijn onderschreven en bestaan ui ruim vijftig afspraken. Een kind heeft bijvoorbeeld recht op onde wijs en recht op gezondheidszorg", aldus Van Veen. Maar een kind heeft ook recht op zijn mening en op vrijheid. Al deze rechten zijn opgeschreven en door de wereld geaccepteerd. Probleem i alleen dat die rechten door de wereld met voeten worden getreden.i

Om een voorbeeld te geven, er wonen 6 miljard mensen op deze aarde met daaronder l miljard kinderen die absoluut niet ouder gaan worden dan 12 jaar. "Die gaan gewoon dood. Dood aan honger, ellende, oorlog, verkrachting, prostitutie, enzovoort, enzovoort. Het grote probleem daarbij is dat kinderen in de maatschappij niet voor zichzelf kunnen opkomen. Dat dienen hun ouders te doen. Maar er zijn nogal wat hufters onder die ouders die dat dus niet doen. En er zijn ook nogal wat politici die dat niet willen zien. Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen. Die kunnen niet een advocaat bellen en zeggen: 'Mijn vader heeft me geslagen'. Dat gaat een kind niet doen, omdat een kind loyaal is aan zijn vader. Kinderen zijn altijd ongekend loyaal aan hun ouders, maar veel ouders deugen helaas niet. En daar verzaakt de maatschappij . eigenlijk. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is een wereldwijd probleem."


GOED VOOR CLUB EN MAATSCHAPPIJ


"Een club als FC Utrecht kan een klimaat creren rond jonge mensen door hen de kans te geven om openhartig over hun problemen te praten in spelsituaties. Als een trainer waarneemt dat een kind ongelofelijk agressief is, dan kan die trainer een signaalfunctie vervullen. Zo'n trainer kan er vervolgens iemand bij betrekken om uit te zoeken uit welke 'spiegel' hij dat haalt, uit welk gedrag van misschien anderen die agressie door hem wordt gemotiveerd. Dan kan een club een fenomenale rol vervullen die veel verder gaat dan alleen het spel zelf."

FC Utrecht onderschrijft de kinderrechten en zet zich met verschillende activiteiten daarvoor in. "FC Utrecht is direct betrokken bij veel projecten in verschillende wijken. Daarmee wordt een invulling gegeven aan de afspraak dat het kind recht heeft op spel. Dat is een mooie zaak om aan te werken en ik denk dat het ook goed is voor de club, dat het goed is voor de mensen die ermee te maken hebben, maar ik denk dat het vooral heel erg goed is voor de maatschappij. Dit omdat die kinderen zich dan vertegenwoordigd voelen door iets waarmee zij zich willen identificeren en waar ze zich veilig zullen voelen om over hun diepste problemen te gaan praten met mensen die ze vertrouwen. Dan zet je als FC Utrecht een echte stap."

Het gaat uiteindelijk om besef
"Nu FC Utrecht de artikelen van de Rechten van het Kind adopteert en onderdeel uit laat maken van het beleid, hebben we een slag geslagen. Een slag ook voor de stichting de Herman van Veen Foundation, die zich inzet voor kinderrechten en projecten koppelt aan initiatieven in ontwikkelingslanden. Zo is destijds een televisieshow gemaakt rond het WK waarin ik over kinderrechten heb kunnen praten. In die show heeft ook Foppe de Haan het woord gevoerd en waren ook voetballers uitgenodigd, met als gevolg dat we weer een onderwijsproject konden steunen in een Afrikaans land en waardoor kinderen ook goede voetbaltrainingen kregen. Ook heb ik met Johan Cruyff een aantal Cruyff Courts kunnen aanleggen in Afrika, zodat die kinderen daar ook recht krijgen op spel en onderwijs. Dat doe ik al veertig jaar met allemaal kleine voorbeeldprojecten, die altijd met kinderen te maken hebben, om te laten zien dat dergelijke projecten niet veel geld hoeven te kosten."

Volgens Van Veen gaat het uiteindelijk om besef. Het besef hoe je wel of niet met kinderen omgaat. "Je moet bij ieder besluit in je leven denken: 'Ok, ik kan deze fabriek wel bouwen, maar wat betekent het voor de kinderen? Ik kan deze bom of raket wel maken of afschieten, maar wat betekent het voor de kinderen? Als mensen bij hun overwegingen vaker en intensiever nadenken over de betekenis van hun politieke of economische besluiten ten opzichte van de kinderen, dan krijg je een volstrekt andere wereld."

De koppeling naar het voetbal is volgens Van Veen snel gemaakt. "Er zit een jongetje met zijn vader op de tribune en het jongetje ziet dat speler A iemand een ongelofelijke rotschop geeft. Als hij zoiets heeft gezien van zijn voetbalheld, dan zal dat jongetje niet schromen de wreek daarna een vriendje net zo genadeloos onderuit te halen. Dus heeft een club, als zij ervoor kiest de Rechten van het Kind te adopteren, een prachtige voorbeeldfunctie waarmee zij wel gewetensvol dient om te gaan."Jan Snoek