In De Brug van 22 dec 2005 staat het volgende artikel naar aanleiding van de voorstelling van Herman van Veen van zaterdag jl.:ZORGAANDEEL HELPT IN STRIJD TEGEN KANKERNijmegen- In de stadsschouwburg ging het doek officieel open voor de NOTK Careholders Foundation. Dit gebeurde zaterdag tijdens de feestelijke ontmoeting met de leden van de organisatie. Bij deze gelegenheid wierf de NOTK ook nieuwe "careholders". Dit zijn aandeelhouders die niet uit zijn op persoonlijk gewin maar die streven naar een gezonde toekomst.
De Care is een bijzonder aandeel, dat in het leven is geroepen als extra ondersteuning voor het Nijmeegs Tumor Immunologisch Laboratorium van het Radboudziekenhuis. Daar wordt gewerkt aan een therapie tegen kanker. Dit laboratirium wordt sinds 2003 ondersteund door Stichting NOTK, in samenwerking met KWF Kankerbestrijding.

Tijdens de bijeenkomst werd de voorlopige stand van zaken bekendgemaakt: er zijn momenteel 160 careholders, die samen goed zijn voor een vermogen van 160.000 Euro. NOTK wil in totaal 1,6 miljoen Euro ophalen.
Dat het werk van het NOTK steeds meer indruk maakt, blijkt ook uit het optreden van Herman van Veen die zich ook voor de Careholders Foundation inzet.

NOTK-Careholders nemen gedurende vier jaar voor 1000 Euro per jaar een aandeel in de stichting, maar kunnen via hun aandeel geen winst maken.