In De Stentor van 8 januari 2005

Rouwkunst, ook voor het Onbekende KindZUTPHEN - In het EKR - huis aan de Halterstraat in Zutphen is een expositie ingericht met werk van Sil van Oort. In het bedrijf Ontwerpkamer Waterdruk in Arnhem heeft de kunstenaar zich gespecialiseerd in rouwkunst. Van Oort is ook nauw betrokken bij stichting De Roos, een initiatief van Herman van Veen. De theaterman vraagt met zijn stichting aandacht voor het Onbekende Kind, dat er niet meer is. Omdat hij het wonderlijk vindt, dat staatshoofden wel bloemen leggen op het Graf van de Onbekende Soldaat, maar dat er nergens een plek is voor de nagedachtenis van kinderen die ook niet behoren te sterven.

In deze dagen waarin duizenden kinderen het leven hebben gelaten spreekt die gedachte meer dan ooit tot de verbeelding. De omvang van het leed en het verdriet van de nabestaanden dringen vaak pas echt door aan de hand van een enkel portret dat geschetst wordt. Als het dan ook nog om een kind gaat, grijpen de beelden een mens aan en blijven ze op het netvlies hangen.


Monument


Herman van Veen wil met een Internationaal Monument voor het Onbekende Kind, het kinderleed nog krachtiger onder de aandacht te brengen.

Als het klaar is moet het monument bestaan uit 35 menshoge stenen afkomstig uit verschillende delen van de wereld. De stenen komen samen in een levenscirkel in de vorm van een medicijnwiel. Het hart van deze cirkel wordt gevormd door een kunstwerk, een roos.
Het monument geeft uitdrukking aan zowel lijden, sterven, rouwen als troost. Het vraagt aandacht voor de soms bijzonder moeilijke levensomstandigheden van kinderen en schept een band tussen de landen van de wereld. Het eerste deel van het Internationaal Monument is in september van het vorig jaar onthuld op het Verstrooiterrein Delhuyzen nabij Arnhem. Inmiddels zijn stenen uit Aruba, Zweden, Frankrijk en Polen al geplaatst. Het is de bedoeling dat het Internationaal Monument ook in andere landen vorm krijgt.


Kaarten


Terugkomend op het werk van Sil van Oort. Naast de kleurrijke kunst aan de muur van het EKR-huis, zijn van haar hand ook persoonlijke rouw- en condoleancekaarten aanwezig. Alles voorzien van klein proza.


Voor meer informatie: www.kubler-ross.nl, en: stichtingroos@hermanvanveen.com.