Scherper
André van der Heijden

Jonkvrouwe Nelly sinds oprichting betrokken bij Het Land van Ooit

"In dit land hebben inwoners geen leeftijd"

24 aug 2005

Wandelend door Het Land van Ooit vertelt een van de werkers van het eerste uur ons over het ontstaan van het park en over haar taak als gastvrouw in deze enclave waar de kinderen de baas zijn. Als amateurtoneelspeelster geniet zij van de hoofse omgangsvormen van en met haar meestal jonge collega's en het publiek. Hofdame Nelly, in 'anderland' beter bekend als Nell van der Heijden-van Heijst, was er vanaf het begin bij.


Tot ini988 bestond Het Land van Ooit alleen nog maar in het fantasierijke brein van Mare en Marjan Taminiau. Toen Taminiau zijn plannen voor een groep deskundigen wilde ontvouwen bedacht hij een ludieke wijze van presentatie. Daartoe werd de Haarsteegse toneelvereniging Ernst & Luim gevraagd enkele van haar sterspelers ter beschikking te stellen. Aan Tinie van Beurden en Nelly van der Heijden viel de eer te beurt in de rol van graaf en gravin van d'Oultremont de gasten te ontvangen en te begeleiden. Diezelfde rol vervulden zij tijdens het Rondje Vlijmen van 1988, toen het publiek in de gelegenheid werd gesteld het landgoed te bekijken. Een derde promotietour vond plaats in het najaar, in de Brabanthallen in Den Bosch. "Ik was hier als gravin met een aantal hofdames aanwezig om het publiek uitgebreid te laten zien wat het ging worden", vertelt hofdame Nelly.
"In het begin werd het kasteel bewoond door gravin Rondalia en graaf Wildebras. Toen in april '89 het park officieel werd geopend kreeg het de naam Het Land van Ooit en werd er een Gouverneur aangesteld. Er volgde een auditie voor de functie van gastvrouw/gastheer. Er waren vele sollicitanten. Uiteindelijk werd ook ik aangenomen. Toen de start eenmaal gemaakt was viel er voor mij niet veel meer te doen. Maar na vijf jaar werd ik samen met 3 mannelijke en 4 vrouwelijke collega's opnieuw aangenomen als Gastvrouw en Gastheer Rijk in Jaren. Wij werken hier normaal drie halve dagen in de week, maar zijn flexibel inzetbaar in tijden van grote drukte. Tot onze taak behoren het aankondigen en openen van de theatervoorstellingen.
Wij begeleiden de mensen naar hun plaats, waarbij we extra aandacht besteden aan gehandicapte kinderen. Voor hen zoeken we de mooiste plaatsen uit en proberen hen een onvergetelijke dag te bezorgen".

Tweede vaderland

Een Gastvrouw Rijk van Jaren moet goed kunnen luisteren, aandacht hebben en respect tonen voor de vragende mensen. Door deze benadering kent Jonkvrouwe Nelly eigenlijk alleen maar tevreden bezoekers. Ook met haar jongere collega's kan zij goed overweg. Op ridderlijk niveau wordt er heel wat afgedoid. Maar met haar tonečltalent weet zij iedereen met gespeelde hooghartigheid op zijn plaats te zetten. "Ik kan hier iedere dag genieten van de mooie natuur, maar ook van de sfeer. We kunnen allemaal goed met elkaar overweg, ook met de staf. Natuurlijk zijn er wei eens kleine meningsverschillen, maar die worden accu ut uitgepraat en opgelost." Haar leeftijd geeft ze niet prijs. Zij is de oudste medewerkster in Het Land van Ooit. Maar eventuele vragen daarover beantwoordt zij met: "In dit land hebben de inwoners geen leeftijd".

Even later vraagt ze: "Weet je nog dat wij hier vroeger als kinderen in deze laan beukennootjes gingen rapen?", mij op subtiele wijze eraan herinnerend dat ik van dezelfde generatie en dezelfde geboorteplaats ben. Het Land van Ooit is toch voor een stukje haar tweede vaderland geworden. Steeds is zij bezig al de attracties aan te prijzen en telkens weer moet 'ik haar eraan herinneren dat we met een verhaaltje over haarzelf bezig zijn. "Heb je al die monumenten al gezien?", vraagt zij als we langs de Baronnengalerij lopen.

"Die eerste is van Herman van Veen. En dit jaar is Ankie van Greunsven er als barones bijgekomen. Zal ik je even het nieuwe Chakkar-theater laten zien? Of wil je liever naar het kasteelrestaurant? Maak ik gelijk dat je wat te drinken krijgt." Nelly speelt niet alleen haar rol als gastvrouw, zij is het ook.André van der Heijden