Soest Nu
Hans Kruiswijk

Publicatie en expositie in Museum Oud Soest

Historisch onderzoek naar
familie Van 't Klooster

17 aug 2005

SOEST - In de reeks beschrijvingen van de genealogie van grote Soester boerenfamilies, zoals Van Roomen en Hofslot wordt nu onderzoek gedaan naar de familie Van 't Klooster. Bijna alle leden van die familie zijn in oorsprong afkomstig van de eeuwenoude Soester boerderij achter de Oude Kerk met dezelfde naam. Ter voorbereiding van een publicatie en een expositie over de gelijknamige familie en de boerderij aan de Eem- straat werken de historische verenigingen van Soest, Eemnes en Hoogland samen aan het completeren van de genealogie van Van 't Klooster. Dit najaar wordt in Museum Oud Soest en in Eemnes een tentoonstelling ingericht over de familie, waarvan tot 1841 een lid op de boerderij woonde.


Op boerderij Het Klooster, huidige woonstee van Herman van Veen, is bijna tweeënhalve eeuw geboerd door de familie Van 't Klooster. Gérard Derks, één van de onderzoekers van de werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Soest : "Alle namen Van 't Klooster, Van Kloos ter, Clooster en Het Klooster zijn terug te voeren op de boerderij. We hebben één uitzondering gevonden. Dat is de tak die in 1725 in Zeist voorkwam. Deze Van 't Kloosters zijn afkomstig uit West- falen." Bij zijn naspeuringen in het archief van het Sint Annagilde, het zogenaamde Kleine Gild, vond Derks Jan Hendriksz. van 't Klooster, die ook genoemd wordt als Jan Hendriksz. Kloosterboer, wat hier zoveel wil zeggen als 'de boer van boerderij Het Klooster',

Noodweer

In de achttiende eeuw trokken leden van de familie naar Eemnes en vandaar uit naar Hoogland. Omdat er in die gemeenten grote groepen Van 't Klooster wonen wordt het project gezamenlijk uitgevoerd. Lang niet alle leden van de familie zijn het boerenbedrijf trouw gebleven. "Het leuke is dat je ontdekt dat ze in de loop der eeuwen bij de grootste boeren hoorden, maar ook onder de armste mensen van Soest voorkwamen. Er woonden bijvoorbeeld in het Seminarie, het negentiende eeuwsc armenhuis in de Bunt, nogal wat Van 't Kloosters. Sommigen hadden bijnamen, zoals de Tuter, de Poeperd en Dropje", aldus Gérard Derks.

Veel familieleden zijn weggetrokken en werden metselaars die meewerkten aan de uitbouw van Amsterdam. Er komen ook takken voor in Hilversum, Amsterdam en Blaricum. In de komende publicatie en op de expositie wordt een beeld gegeven van de historie van de boerderij aan de Eemslraat. De hofstede heeft ooit onderdeel uit- gemaakt van het nabijgelegen klooster dat in 1543 door de troepen van Maarten van Rossum werd geplunderd.
Derks: "Het belangrijkste van een boerderij is eigenlijk het gebint, het geraamte. In de loop der eeuwen heeft men van alles verbouwd en vernieuwd. In 1674 trof een hevig noodweer de boerderij. Een notariële akte uit 1679 meldt dat ' 't Kloosterhuys door het sware on- weder en harde donderslagen in de voorsjare (= het voomoemde jaar) 1674 was ingeslagen soo dat het kloosterachterhys in alle .deelen daar door 't eene mael onbewoon- baer en niet berijkbaer was'. Anno 2005 zijn er nauwelijks nog Van 't Kloosters op een boerderij. In Soest is dat alleen de familie Cees van 't Klooster op boerderij de Zevenslootakker aan het Korte End (=Ferdinand Huycklaan).


Oproep

De onderzoekers willen graag in contact komen met familieleden Van 't Klooster, die nog familiefoto's, bidprentjes of andere voor de historie interessante informatie hebben. Er kan in dat geval contact worden opgenomen met G. Derks, telefoon 026-3644051Hans Kruiswijk