Gelderlander
KAMAL MAJIDPOUR

Wereldomvattend monument krijgt vorm

17 juni 2005

Het Internationale Monument voor het Onbekende Kind op verstrooiterrein Delhuyzen, in het buitengebied van Arnhem, krijgt langzamerhand vorm. Vorige week werd de tiende steen geplaatst. Nog 25 te gaan.


ARNHEM
De tien menshoge stenen op nationaal verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem trekken vanuit de verte al de aandacht. Zo ook vandaag. Gerard van Rij uit Oosterbeek zet zijn fiets aan de kant en loopt met enige aarzeling op de bijzondere verzameling af.

"Ik fiets er vaker langs, maar het is pas de eerste keer dat ik het van dichtbij zie", vertelt hij. Van Rij weet waar hij naar kijkt. "Ik heb er eerder van gehoord. Het is een monument voor het onbekende kind."
Hij kijkt naar de stenen. De eerste gevoelens komen naar boven. "Ik heb heel veel gereisd. Ik denk nu aan alle kinderen die ik in India en Sri Lanka onder zware omstandigheden heb zien werken of hongerlijden."

Hij is onder de indruk van de stichting Roos, die het initiatief tot het monument langs de Apel- doornseweg heeft genomen. Van Rij: "Er moet veel meer gebeuren om de levenssituatie van kinderen in de hele wereld te verbeteren. Maar elk druppeltje is er een." .
Volgens Mirjam van Oort, een van de drijvende krachten achter het monument, is de aandacht . voor kinderleed dankzij de initiatieven van de stichting Roos (onderdeel van de Herman van Veen Foundation) gegroeid.
Het idee om een monument in te richten, is inmiddels door tal van lahden overgenomen.

"De eerste monumenten in het buitenland zijn deze maand onthuld, op 1 juni in Zweden en op 12 juni in Duitsland. Deze zomer volgen Peru en Polen. In de andere landen waar we zijn geweest, zoals Egypte, Frankrijk, Engeland, Tibet eri Ijsland, worden momenteel voorbereidingen getroffen."

Het monument in Nederland wordt een verzameling van 36 menshoge stenen, die een zogeheten medicijnwiel moeten vor- . men. De stenen zijn immens groot. De jongste aanwinst op Delhuyzen, een kolos uit het Noord-Duitse Grosenbrölle, weegt liefst achtduizend kilo. Van Oort: "We hebben bewust voor massa gekozen. Een monument van kleine stenen is minder uitzonderlijk. Het grote en bijna onmogelijke hiervan vraagt aaridacht." Gerard van Rij is niet de enige die op deze zonnige dinsdagochtend halt houdt bij het monument. Rinus en Tessa Kordelaar uit Arnhem zetten hun fiets eveneens even aan de kant. Rinus: "Ze vallen op, we wilden zien wat het voorstelde."

Eenmaal geconfronteerd met de uitleg van het monument, knikt hij instemmend. "Dan denk je meteen aan je eigen kinderen en kleinkinderen, dat ze het hier gelukkig goed hebben. Maar ook dat het lang niet overal in de wereld zo is."
Ze kijken aandachtig naar het onvoltooide medicijnwiel, dat een levenscirkel symboliseert. De cirkel is geďnspireerd door de levensbeschouwing van Indianen en Kelten, die een gevoelsmatige band met de aarde hadden.
De indianen legden aan de hand van de levenscirkel het leven uit en probeerden met de inzichten die het hen bracht de kwaliteit van het leven te verbeteren. Medicijnwielen hebben een vaste opbouw, gebonden aan regels. Er worden 36 stenen gelegd, te be ginnen met de stenen van de buitenring, waaronder de stenen van de windrichtingen die vier continenten vertegenwoordigen: Europa, Afrika, Azië en Amerika. Deze beschermen de binnenruimte en houden de energie vast in de cirkel.

Vanaf de windrichtingstenen lopen vier paden. Elk pad heeft zijn eigen eigenschappen. Het oostelijke pad symboliseert bijvoorbeeld oorsprong, ochtend en lente. Het westelijke pad staat voor reiniging, toewijding, avond, en herfst. Het noordelijke pad zegt iets oyer afscheid, wijsheid, winter en ouderdom. De zuidelijke richting weerspiegelt groei, middag, zomer, liefde en jeugd.

Het kunstwerk Roos, dat een vervanging van de eerste steen is, vormt het middelpunt van de cirkel. Als het aan Van Oort ligt, is over vier jaar de cirkel rond en Nederland en Arnhem een uniek en wereldomvattend monument rijker. Een monument dat het kinderleed in de hele wereld kan symboliseren.KAMAL MAJIDPOUR