Strijdkreet

Herman van Veen zingt over de uittocht uit Egypte

25 feb 1972

Opnieuw werkt de cabaretier Herman van Veen mee aan 'n grammofoonplaat van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. De jonge, begaafde kunstenaar zingt ditmaal een liedje over de uittocht van de Joden uit Egypte. Het is weer een nieuw liedje, dat geschreven werd door Rob Chrispijn. De muziek werd gecomponeerd door Laurens van Rooyen. Evenals de vorige grammofoonplaten behoort ook deze van Herman van Veen bij een uitgave in de serie "Wat de Bijbel ons vertelt".


Deze serie boekjes die bestaan uit kleurrijke tekeningen van Kees de Kort en spaarzame tekst wil de Bijbel in de eenvoudigste visuele vorm duidelijk maken aan geestelijk gehandicapten en kleuters.

De serie is zeer populair geworden. Van deze boekjes zijn er al ongeveer 125.000 verkocht. Ze worden ook in een groot aantal talen vertaald.
Het veertiende deeltje dat medio september uitkomt, is getiteld "Uittocht uit Egypte". Reeds eerder verschenen deeltjes over de schepping, Abraham, Jakob en Esau en Jozef. Nieuw-testamentische deeltjes zijn onder meer gewijd aan de kerstgeschiedenis, Jezus stilt de storm, BartimeŁs, Za- cheŁs, de bruiloft in Kana en de opstanding.

Boekje en grammofoonplaat zijn ook los van elkaar verkrijgbaar, hoewel ze bij elkaar horen. Het boekje kost É 3,95 en de plaat f 5,40.