NUD

Harlekijn in Westbroeks raadhuis

3 sept 1971

(Van onze kunstredactie)

WESTBROEK - Het landelijk dorpje Westbroek heeft de Utrechtse cabaretier Herman van Veen met zijn staf volkomen geaccepteerd. Ook nu hij zijn domein - het voormalige gemeentehuis - heeft opengesteld voor het publiek. Ze komen nog niet in groten getale naar het schilderachtige plaatsje toe maar de trek zit er volgens de vader van Herman wel in.Sinds het open huis-idee ware gestalte kreeg in een tentoonstelling van de schilder Gérard Grassère zijn er zo'n 700 mensen in Harlekijn Holland Theater Produkties NV geweest. Kunstminnaars en muziekliefhebbers hebben zich niet laten afschrikken door de in steen gebeitelde religieuze tekst:
"De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid."

Niemand hoeft zich geremd te voelen de deur van het 19e eeuwse gemeentehuis te openen, want iedereen is in de kantooruren - van 10 tot 17 en zaterdag van 14 tot 17 uur - altijd welkom. Mocht Herman van Veen met zijn combo toevallig aan het repeteren zijn voor een volgende tevee-uitzending of een show, stap gerust binnen is het devies van Van Veen senior.
De heer J. F. A. van Veen (53), die zoon met "raad en daad" bijstaat, maar niet een bepaald stempel op zich gedrukt wil zien als promotor of zakelijk leider, staat helemaal achter de idee van open huis.

"Met het zakelijk gedeelte van Herman wil ik me absoluut niet bemoeien, dat kan hij heus zelf wel. Weet je als oudere kan je je moeilijk in allerlei dingen verplaatsen. De jeugd durft meer risico's te nemen. Er is ook geen generatiekloof maar een generatieverschil".

Net terug uit Amsterdam met een nieuwe affiche van Herman voert hij jachtig een telefoongesprek met een zakenrelatie, bestelt direct daarop koffie bij het dorpscafé en wijdt omstandig uit over de affiche voor Hermans fans. En dat zijn er heel wat, 723 geregistreerde bewonderaars. Een fanclub wordt het angstvallig niet genoemd door senior omdat het woord volgens hem iets dweperigs heeft wat zeker niet opgaat voor de liefhebbers van zoonliefs kunsten.

In de periodiek staan gegevens over het doen en laten van Herman en stukjes van de leden zelf. Het gemeentebestuur heeft eerst wat huiverig tegen de plannen van Herman van Veen aangekeken om zijn theaterproduktiemaatschappij in Westbroek te huisvesten. Het zou misschien teveel jongelui van buiten trekken waardoor de rustige dorpssfeer geweld zou worden aangedaan.
Dat is achteraf reuze meegevallen. Het heeft daarentegen het dorpsleven een nieuwe impuls gegevn. Westbroek kijkt er niet van op.

ahet open-huisidee heeft er niets aan veranderd.
Van Veen sr.: "De theaterproduktiemaatschappij is er op uit om het kontakt tussen de artiesten en de belangstellenden zoveel mogelijk te bevorderen, te stimuleren. Herman wil een soort dialoog met het publiek. Je kan als artiest niet alleen verwachten dat je bewonderaars kaartjes voor de schouwburg of je grammofoonplaatjes kopen. Je moet ze méér geven".
De ruimte hierboven diende alleen als opslagplaats. We wilden er iets mee doen. Zo is het idee van een expositieruimte voor kunstenaars geboren. Gérard Grassère is toen verzocht als artistiek adviseur op te treden. Ik wil de pretentie niet hebben dat ik verstand van kunst heb. Gérard heeft de expositieruimte op poten gezet. Jonge kunstenaars kunnen nu hier exposeren. Het werk moet wel een bepaald niveau hebben, maar Grassère beoordeelt dat.

Als mensen het er voor over hebben om hier naar Westbroek te gaan, dan moeten ze volgens mij wel iets goeds kunnen zien. Er komen door die exposities erg leuke ideeën zowel uit de kunstenaar als uit het publiek."

Harlekijn Promoting zit nu anderhalf jaar in het voormalige gemeentehuis en er is heel wat werk verzet. De kluis is omgetoverd tot donkere kamer, de raadzaal is repetitieruimte geworden. Er werd veel geschilderd maar weinig verbouwd. De zolder is door Hermans aanhang onder handen genomen. De eerste expositie van Gérard Grassère was een succes en de tentoonstelling tot 30 november van werken van de schilderes Wies Venmans uit Amsterdam en ijzer- plastieken van Dick Fluitsma belooft dat ook te worden.
"Als je er zoiets van gemaakt heb krijg je zo'n lekker voldaan gevoel". Het betekent niet dat Van Veen senior nu op zijn lauweren gaat rusten. Hij wil bovenal het kontakt verstevigen tussen het publiek en de artiest. Half november komt er een boek uit van zijn zoon "Herman van Veen, vijf jaar" getiteld. De dummy met de zingende cabaretier op de omslag is een stille getuige van deze feestelijke gebeurtenis.

Speciaal wel voor vader Van Veen wellicht de grootste fan/bewonderaar van zoon Herman.